Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong – 20 năm thành lập

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong – 20 năm thành lập

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong – 20 năm thành lập

Untitled

Ngày 01.08.2016 QTDND thị trấn Cao Phong đã long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ và đón bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Hòa Bình.Đến dự lễ kỷ niệm có ông Bùi VĂn Trưởng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Hòa Bình.Đồng chí Hồ Xuân Dũng Phó chủ tịch UBND huyện Cao Phong, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh Hòa Bình.

giam doc ngan hang nha nuoc chi nhanh tinh hoa binh

ky niem 20 nam thanh lap quy cao phong

Trong buổi diễn văn khai mạc đồng chí Phan Văn Tâm CTHĐQT Quỹ TDND thị trấn Cao Phong đã khái quát thành tựu của 20 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Vượt qua những khó khăn của ngày đầu mới thành lập, đến nay lợi nhuận sau thuế của QTDND thị trấn Cao Phong không ngừng tăng. Năm 2015 đạt gần 970 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 125 tỷ đồng, tăng gần 200 lần sao với khi mới thành lập trong đó huy động tiền gửi trong dân cư đạt 116 tỷ đồng, tăng gần 670 lần so với khi mơi thành lập. Dư nợ cho vay đạt trên 114 tỷ đồng tăng gần 240 lần so với khi mới thành lập. Đến thời điểm này đã tiến hành cho vay ở mức cao nhất là 1 tỷ đồng một hộ. Đến nay Quỹ có tổng nguồn vốn là 155 tỷ đồng, tiền gửi dân cư đạt trên 140 tỷ đồng.

phan van tam
Sau 20 năm hoạt động với tinh thần cầu thị, cầu tiến bộ Quỹ vừa làm vừa lắng nghe và đúc rút kinh nghiệm, với những giải pháp thiết thực mang tính đột phá, cùng với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo nhân viên Qũy đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

 

Share this post