Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau:

  • Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển
  • Thứ hai: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin và duyệt yêu cầu hoàn chuyển.
  • Thứ ba: Kiểm soát kế toán duyệt trả lời các yêu cầu hoàn chuyển từ các đơn vị khác gửi tới

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu quy trình kế toán giao chuyển tiền lập lệnh yêu cầu hoàn chuyển, ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu quy trình kiểm soát kế toán duyệt lệnh yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. Để duyệt lệnh yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, kiểm soát kế toán cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Hoàn chuyển -> Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển.

Giao diện chức năng Danh sách yêu cầu hoàn chuyển hiển thị như sau:                                                                                                         KSKT-duyet-lenh-hoan-chuyen1-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại giao diện này, Người sử dụng (NSD) có thể thực hiện truy vấn, xem danh sách yêu cầu hoàn chuyển mặc định tình trạng của yêu cầu hoàn chuyển là Kế toán chuyển tiền PCF, PGD đã duyệt.

Bước 2: Truy vấn lệnh yêu cầu hoàn chuyển cần duyệt

  • Cách 1: Truy vấn Danh sách yêu cầu hoàn chuyển theo khoảng Thời gianTình trạng: Lựa chọn khoảng thời gian muốn tra cứu bằng cách chọn Từ ngày…Đến ngày -> Lựa chọn tình trạng của yêu cầu hoàn chuyển trong danh sách Tình trạng -> Ấn nút “Truy vấn
  • Cách 2: Truy vấn Danh sách yêu cầu hoàn chuyển trên lưới hiển thị dữ liệu: Nhập các thông tin truy vấn theo một trong các tiêu chí tương ứng với nội dung tiêu đề các thông tin trên lưới dữ liệu -> Ấn “Enter”

Chương trình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới

Bước 3: Duyệt yêu cầu hoàn chuyển

Người KSKT chỉ được kiểm soát các lệnh hoàn chuyển có tình trạng là: Kế toán chuyển tiền PCF, PGD đã duyệt; Kế toán chi nhánh ngân hàng hợp tác (CN) đã trả lại/ đã thoái. Để duyệt yêu cầu hoàn chuyển thực hiện như sau:

Chọn yêu cầu hoàn chuyển muốn duyệt hiển thị trên lưới dữ liệu -> Ấn nút “Chi tiết” -> Giao diện thông tin chi tiết yêu cầu hoàn chuyển hiển thị như sau:                                                                                      KSKT-duyet-lenh-hoan-chuyen2-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Kiểm tra thông tin -> Click vào nút “Duyệt” à Chương trình yêu cầu người sử dụng nhập vào mật khẩu Ikey và nhấn chọn nút lệnh để ký duyệt.

Một số lưu ý:

  • Trả lại yêu cầu hoàn chuyển: Người dùng có thể Trả lại yêu cầu hoàn chuyển do KTCT tạo ra hoặc KTCT tại CN trả lại nếu phát hiện thông tin lệnh yêu cầu hoàn chuyển bị sai bằng cách click vào nút “Trả lại” -> Trạng thái của yêu cầu hoàn chuyển sẽ được chuyển sang 105: Kiểm soát PCF, PGD A đã trả lại.
  • Thoái duyệt yêu cầu hoàn chuyển: Sau khi Duyệt yêu cầu hoàn chuyển, nếu phát hiện ra sai sót và lệnh hoàn chuyển chưa được KTCT tại CN duyệt, Người dùng có thể Thoái yêu cầu hoàn chuyển lại để KTCT xem xét lại, bằng cách: Lựa chọn trả lời yêu cầu hoàn chuyển có trạng thái 103: Kiểm soát PCF, PGD A đã duyệt à Click vào nút “Thoái” -> Trạng thái của trả lời yêu cầu hoàn chuyển sẽ được chuyển sang 107: Kiểm soát PCF, PGD A đã thoái.

Trên đây là quy trình kiểm soát kế toán tại quỹ tín dụng nhân dân và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác duyệt lệnh yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post