Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Hủy lệnh thanh toán được thực hiện khi đơn vị khởi tạo đã gửi lệnh đi và lệnh này đã chuyển tới Trung tâm xử lý nhưng chưa được xử lý hạch toán (lệnh giá trị cao) hoặc chưa tính hạn mức (lệnh giá trị thấp) và có yêu cầu Hủy bỏ lệnh thanh toán chưa được hạch toán

Việc hủy lệnh thanh toán được thực hiện như sau :

Bước 1: Tạo yêu cầu hủy giao dịch
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Tạo yêu cầu huỷ giao dịch.

Chức năng Tạo yêu cầu hủy giao dịch cho phép kế toán liên hàng tạo lệnh hủy cho các giao dịch chuyển tiền đã được gửi đi. Giao diện Tạo yêu cầu huỷ giao dịch hiển thị như sau:                                                                                        chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-huy-lenh-thanh-toan

Lệnh hủy giao dịch chỉ áp dụng cho các giao dịch có tình trạng :

 • Lệnh chuyển tiền giá trị cao và lệnh bù trừ giấy: lệnh đã gửi lên trung tâm xử lý và chưa được hạch toán.
 • Lệnh chuyển tiền giá trị thấp: lệnh đã gửi lên trung tâm xử lý và chưa tính hạn mức.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt yêu cầu hủy có thể được tạo cho các lệnh chuyển tiền có trạng thái là ZZZZ : chờ trả lời từ trung tâm xử lý, tuy nhiên trạng thái của yêu cầu hủy sẽ phụ thuộc vào việc trung tâm xử lý có nhận được lệnh chuyển tiền gốc hay không.
 1. Thêm mới yêu cầu hủy giao dịch

Để thêm mới yêu cầu hủy giao dịch nhấn nút Thêm mới giao diện thêm mới yêu cầu hủy giao dịch hiển thị như sau:
chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tao-yeu-cau-huy-lenh-thanh-toan

Nhập số bút toán gốc của lệnh chuyển tiền muốn hủy và nhấn Enter để hiển thị thông tin chi tiết của lệnh chuyển tiền gốc. Nhập lý do hủy lệnh và nhấn nút Ghi để thêm mới yêu cầu hủy giao dịch.

Lưu ý: Lệnh hủy giao dịch chỉ áp dụng cho các giao dịch có tình trạng :

 • Lệnh chuyển tiền giá trị cao và lệnh bù trừ giấy: lệnh đã gửi lên trung tâm xử lý và chưa được hạch toán.
 • Lệnh chuyển tiền giá trị thấp: lệnh đã gửi lên trung tâm xử lý và chưa tính hạn mức.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt yêu cầu hủy có thể được tạo cho các lệnh chuyển tiền có trạng thái là ZZZZ : chờ trả lời từ trung tâm xử lý, tuy nhiên trạng thái của yêu cầu hủy sẽ phụ thuộc vào việc trung tâm xử lý có nhận được lệnh chuyển tiền gốc hay không.
Bước 2: Kiểm soát yêu cầu hủy
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm soát yêu cầu hủy giao dịch.

Chức năng Kiểm soát yêu cầu hủy giao dịch cho phép kiếm soát liên hàng kiểm soát các yêu cầu hủy giao dịch đã được tạo bởi kế toán liên hàng. Giao diện Kiểm soát yêu cầu hủy giao dịch hiển thị như sau:                                                                                              chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-huy-lenh-thanh-toan

 1. Kiểm soát yêu cầu hủy giao dịch

Trường hợp 1: Kiểm soát và duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

 • Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều yêu cầu hủy giao dich chọn yêu cầu hủy cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.

Trường hợp 2: Kiểm soát và duyệt từng giao dich giao dịch.

Chọn một hay nhiều yêu cầu hủy cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Kiểm soát yêu cầu hủy giao dịch sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                     chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-huy-lenh-thanh-toan-ctiet

 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại yêu cầu hủy chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
 • Thoái giao dịch: Nhấn nút Thoái để thoái lại các yêu cầu hủy đã duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.
 • In yêu cầu hủy giao dịch: Nhấn nút In để in yêu cầu hủy giao dịch

Trên đây là cách thức để hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post