Tag - chuyển tiền CF-eBank

Hơn 100 triệu người sẽ dùng thanh toán di động NFC năm 2016

Hơn 100 triệu người sẽ dùng thanh toán di động NFC năm 2016 Giá trị giao dịch thông qua các thiết bị di động hỗ trợ NFC được dự báo sẽ đạt mức hơn 30 tỷ USD trong năm nay. Đây là báo cáo mới nhất được công bố bởi hãng nghiên cứu Strategy Analytics mới đây. Theo đó, doanh số của phân khúc này cũng tăng vọt, từ mức 30 tỷ USD năm 2016 lên 45 tỷ trong năm 2017, [...]

Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD)và quỹ tín dụng (PCF) tra cứu thông tin đăng ký dịch vụ của các đơn vị tham gia trong hệ thống Cách thức để tra cứu thông tin đăng ký [...]

Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Chức năng Tra cứu đơn vị thành viên trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Cho phép người dùng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD)và quỹ tín dụng (PCF) tra cứu danh sách đơn vị thành viên trong hệ thống Cách thức để tra cứu đơn vị thành viên như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Tra cứu -> Đơn [...]

Kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Trong bài viết “Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank” NGV đã giới thiệu các công việc cụ thể tại trung tâm xử lý, chi nhánh ngân hàng hợp tác và các đơn vị thành viên (Bao gồm quỹ tín dụng và phòng giao dịch thuộc chi nhánh [...]

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Công việc xử lý cuối ngày cho  phép các đơn vị trong hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank thực hiện những công việc cuối ngày, trước khi kết thúc ngày làm việc để chuyển sang ngày làm việc mới. Theo quy định, nếu ngày làm việc trước, vì một lý do nào đó mà các đơn vị trong hệ thống chưa thực hiện xử lý [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả lời [...]

Kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý nghiệp vụ chuyển tiền đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 2 công việc như sau: Bước 1: Kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đến Bước 2: Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý nghiệp vụ chuyển tiền đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 2 công việc như sau: Bước 1: Kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đến Bước 2: Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra soát Thứ hai: [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra soát Thứ hai: [...]

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Tra soát là nghiệp vụ được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như: Loại lệnh thanh toán ; Ngày hạch toán ; Đơn vị gửi ; Đơn vị nhận ; Số tiền Quy trình xử [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển Thứ hai: [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển Thứ hai: [...]