Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Việc quản lý giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Mở khóa truy cập hệ thống
 • Thống kê truy cập ứng dụng
 • Thống kê hết hạn mật khẩu
 • Thống kê không sử dụng chương trình
 • Thống kê thông tin sử dụng chương trình.

Việc giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện như sau:

 1. Mở khóa truy cập ứng dụng

Chức năng Mở khoá truy cập ứng dụng cho phép người có quyền Quản trị hệ thống truy vấn và mở khóa cho những người sử dụng đang truy cập ứng dụng nhưng bị khóa do không thực hiện Logout khỏi hệ thống hoặc đang sử dụng chương trình máy tính gặp sự cố không thoát khỏi chương trình được.

Để Mở khóa truy cập ứng dụng thực hiện như sau:

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Giám sát truy cập ứng dụng -> Mở khoá truy nhập ứng dụng. Giao diện Mở khóa truy cập ứng dụng sẽ hiển thị như sau :

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-mo-khoa

 • Bước 2 : Mở khóa truy cập ứng dụng: Chọn người sử dụng cần mở khóa tại danh sách và nhấn nút Xóa.
 • Bước 3 : Truy vấn thông tin: Nhập các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn rồi nhấn nút Truy vấn.
 1. Thống kê truy cập ứng dụng

Chức năng Thống kê truy nhập ứng dụng cho phép người quản trị tra cứu toàn bộ thông tin truy cập và sử dụng các chức năng hệ thống của từng người sử dụng

Để Thống kê truy cập ứng dụng thực hiện như sau:

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Giám sát truy cập ứng dụng -> Thống kê truy cập ứng dụng. Giao diện Thông kê truy cập ứng dụng hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-thong-ke-truy-cap

 • Bước 2 : Truy vấn thông tin truy cập ứng dụng: nhập các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn rồi nhấn nút Truy vấn.
 • Bước 3 : In thông tin truy cập ứng dụng: Nhấn nút In để in các thông tin truy cập ứng dụng tương ứng tại lưới dư liêu.
 1. Thống kê hết hạn mật khẩu

Chức năng Thống kê hết hạn mật khẩu cho phép người quản trị thống kế danh sách người sử dụng đã hết hạn mật khẩu.

Để Thống kê hết hạn mật khẩu thực hiện như sau :

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Giám sát truy cập ứng dụng -> Thống kê hết hạn mật khẩu. Giao diện Thông kê hết hạn mật khẩu hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-thong-ke-het-han-mat-khau

 • Bước 2 : Truy vấn thông tin: Nhập hạn sử dụng mật khẩu tại khung truy vấn -> Nhấn Truy vấn.
 • Bước 3 : In thống kê hết hạn sử dụng mật khẩu:  Nhấn nút In để in thống kê hết hạn mật khẩu
 1. Thống kê không sử dụng chương trình

Chức năng Thống kê không sử dụng chương trình cho phép người quản trị thống kê thông tin về người sử dụng không tham gia sử dụng chương trình theo thời gian

Để Thống kê không sử dụng chương trình thực hiện như sau :

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống đầu ngày -> Giám sát truy cập hệ thống -> Thống kê không sử dụng chương trình. Giao diện Thống kê không sử dụng chương trình hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-thong-ke-khong-su-dung

 • Bước 2 : Truy vấn thông tin: Nhập khoảng thời gian cần truy vấn tại khung truy vấn và nhấn nút Truy vấn.
 • Bước 3 : In thống kê thông tin về người sử dụng không tham gia sử dụng chương trình: Nhấn nút In để in thống kê thông tin về người sử dụng không tham gia sử dụng chương trình tương ứng tại lưới dữ liêu.
 1. Thống kê thông tin sử dụng chương trình

Chức năng Thống kê thông tin sử dụng chương trình cho phép quản trị hệ thống thống kê thông tin truy cập và thông tin chi tiết về xử lý các giao dịch trong ngày.

Để Thống kê thông tin sử dụng chương trình thực hiện như sau :

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Giám sát truy cập ứng dụng -> Thống kê thông tin sử dụng chương trình. Giao diện Thống kê thông tin sử dụng chương trình hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-thong-ke-su-dung

 • Bước 2 : Truy vấn thông tin : Nhập các điều kiện cần truy vấn tại khung truy vấn và nhấn nút Truy vấn.
 • Bước 3 : In thống kê thông tin sử dụng chương trình: Nhấn nút In để in thống kê thông tin sử dụng chương trình tương ứng tại lưới dữ liêu.

Trên đây là cách thức để giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc.

Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến các chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post