Quy trình nghiệp vụ chung khi áp dụng Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình nghiệp vụ chung khi áp dụng Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

quy-trinh-nghiep-vu-chung-ap-dung-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Quy trình nghiệp vụ chung trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Phần mềm Quỹ tín dụng nhân eFUND đáp ứng quy trình chuẩn của các Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay, đồng thời nó có khả năng tham số hóa mạnh mẽ để đáp ứng quy trình đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của Quỹ tín dụng nhân dân phụ thuộc vào mô hình và quy mô hoạt động của đơn vị, nhìn chung được chia thành 03 giai đoạn như sau:

 • Giai đoạn 1 – Hoạt động bắt đầu ngày giao dịch: Thực hiện các công việc đầu ngày như Chuyển ngày làm việc mới, tiếp quỹ đầu ngày.
  • Đối với các đơn vị áp dụng mô hình giao dịch một cửa: đầu ngày, quỹ chính thực hiện tiếp quỹ cho các quỹ giao dịch viên.
  • Đối với các đơn vị áp dụng mô hình giao dịch truyền thống nhưng có Phòng/Điểm giao dịch: đầu ngày, hội sở chính thực hiện tiếp quỹ xuống Phòng/Điểm giao dịch.
 • Giai đoạn 2 – Hoạt động giao dịch trong ngày: Thực hiện các công việc phát sinh trong ngày như thực hiện các giao dịch tín dụng, huy động vốn, chuyển tiền, thành viên góp vốn, tiền gửi – tiền vay TCTD khác, lập bảng kê ngân quỹ, lập các chứng từ thu – chi kế toán khác …
 • Giao đoạn 3 – Hoạt động kết thúc ngày làm việc: Thực hiện các công việc cuối ngày như Hoàn quỹ cuối ngày, kiểm tra dữ liệu và in ấn báo cáo ngày, khóa sổ cuối ngày chuyển ngày làm việc mới. Nếu là ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm phải kiểm tra và kết xuất các báo cáo – chỉ tiêu gửi cơ quan chức năng theo định kỳ quy định.
  • Đối với các đơn vị áp dụng mô hình giao dịch một cửa: cuối ngày, quỹ giao dịch viên thực hiện hoàn quỹ về cho quỹ chính.
  • Đối với các đơn vị áp dụng mô hình giao dịch truyền thống nhưng có Phòng/Điểm giao dịch: cuối ngày, Phòng/Điểm giao dịch hoàn quỹ về cho hội sở chính.

Share this post