Đăng ký khách hàng thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Đăng ký khách hàng thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hồ sơ khách hàng bao gồm nhiều thông tin, được tổ chức thành các nhóm thông tin khác nhau như: nhóm thông tin về cá nhân, nhóm thông tin về gia đình vv…Các nhóm thông tin này sẽ được lưu trữ và cập nhật trong suốt quá trình khách hàng giao dịch với đơn vị.

Việc tổ chức lưu trữ thông tin sẽ giúp cán bộ dễ dàng tìm kiếm, thống kê thông tin của khách hàng theo nhiều điều kiện khác nhau như theo khu vực, theo giới tính, theo độ tuổi nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xây dựng sản phẩm dịch vụ cho từng nhóm đối tượng.

Thông thường một bộ hồ sơ khách hàng bao gồm các giấy tờ sau:

 • Khách hàng là cá nhân:
 • Giấy CMND hoặc hộ chiếu của khách hàng còn hiệu lực
 • Giấy tạm trú của khách hàng (chứng nhận khách hàng đang cư trú tại địa bàn hoạt động của quỹ)
 • Đơn xin gia nhập, tán thành điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân
 • Khách hàng là hộ gia đình:
 • Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện
 • Sổ hộ khẩu của khách hàng
 • Giấy ủy quyền của thành viên trong gia đình đối với người đại diện
 • Giấy tờ chứng nhận tài sản chung của hộ gia đình (diện tích đất sử dụng, tài sản cố định…)
 • Đơn xin gia nhập, tán thành điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân
 • Khách hàng thành viên là tổ chức kinh tế:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện của tổ chức theo pháp luật (quyết định bổ nhiệm vào vị trí của người đại diện, giấy CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện)
 • Đơn xin gia nhập (có người đứng tên là người đại diện của tổ chức), tán thành điều lệ QTDND
 • Nếu người đại diện của tổ chức ủy quyền cho người khác (trong ban lãnh đạo của công ty, tổ chức) làm đại diện tham gia QTDND thì cần thêm giấy ủy quyền của người đại diện và các giấy tờ khác liên quan đến người được ủy quyền (CMND/hộ chiếu; quyết định bổ nhiệm vào vị trí của người được ủy quyền trong công ty)

Việc đăng ký thông tin khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

­Bước 01: Đăng ký thông tin khách hàng

dang-ky-khach-hang-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện Đăng ký khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng – thành viên –> Hồ sơ KH –> Đăng ký khách hàng
 • Nhập các thông tin khách hàng như: thông tin cá nhân, thông tin người đại diện, thông tin mở rộng hoặc thông tin quan hệ gia đình với khách hàng khác đã có trong hệ thống (nếu có).
 • Cuối cùng nhấn nút “Lưu”, để lưu trữ thông tin khách hàng.
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý xác định Khách hàng có là đối tượng được bảo hiểm tiền gửi, khách hàng là Là đối tượng được quy định theo điều 127 Luật các tổ chức tín dụng được TCTD cấp tín dụng, khách hàng là nhân viên trong quỹ hay không.
  • Mã khu vực: Đối với đối tượng ngoài địa bàn hoạt động  chọn mã khu vực là ngoài địa bàn.
  • Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế: Được quy định trong phụ lục 05 của thông tư 31/2013/TT-NHNN.
  • Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi: Quy định tại Luật bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13
  • Truy cập Danh sách khách hàng để xem lại thông tin khách hàng vừa đăng ký

Bước 02: Đăng ký thành viên

dang-ky-thanh-vien-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện đăng ký thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng – thành viên –> Hồ sơ KH –> Đăng ký thành viên (shift + 2)
  <dang-ky-thanh-vien-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund.jpg>
 • Nhập thông tin thành viên, thông tin sổ cổ phần (bao gồm cả CPXL và CPTX nếu có), số tiền góp vốn cổ phần ban đầu.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thành viên
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Loại cổ phần: Một khách hàng chỉ được đăng ký 1 sổ cổ phần xác lập và 1 hoặc nhiều sổ cổ  phần thường xuyên. Có thể đăng ký cả CPXL và CPTX cùng 1 giao dịch.
  • Tổng tiền giao dịch: Tổng số tiền gửi cổ phần, bao gồm cả CPXL và CPTX.
  • Đối với khách hàng chỉ thực hiện gửi tiền tại đơn vị, thì chỉ cần đăng ký thông tin khách hàng bỏ qua bước 2 đăng ký thành viên.
  • Truy cập danh sách thành viên để xem lại thông tin thành viên và giao dịch cổ phần.
 • Hoàn thành các bước trên là chúng ta đã đăng ký thành công hồ sơ khách hàng, cũng như đăng ký thành công thành viên trên phần mềm. Mỗi khách hàng khi đăng ký thành công đều có một mã duy nhất trong toàn hệ thống.

Share this post