Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước

Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước

  Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước

Theo văn bản số 9783/NHNN-TTGSNH, Ngày 14/7/2015 Ngân hàng Nhà Nước đã có công văn trả lời toàn bộ những câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư số 04/2015/TT-NHNN về quy định hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cả nước. Để  nắm rõ toàn bộ nội dung câu trả của văn bản mời Quý Quỹ và Quý bạn đọc Download tại đây.CongVan 9783.NHNN-TTGSNH                                                                                                            

Share this post