Sao lưu dữ liệu tự động – Giải pháp an toàn dữ liệu cho hệ thống Quỹ tín dụng

Sao lưu dữ liệu tự động – Giải pháp an toàn dữ liệu cho hệ thống Quỹ tín dụng

SAO LƯU DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – GIẢI PHÁP AN TOÀN DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG

Giải pháp sao lưu dữ liệu tự động của ngv group

                  Giải pháp sao lưu dữ liệu tự động của Ngv group

Tại sao phải sao lưu dữ liệu?

Tầm quan trọng của dữ liệu đối với doanh nghiệp chính là tài nguyên, là tiền bạc, là sự sống của doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hiện đại hóa hoạt động kinh doanh của các QTDND, tổ chức tài chính vi mô, hầu hết các đơn vị đã ứng dụng các giải pháp phần mềm vào hoạt động tác nghiệp và điều hành, nhằm cung cấp tới khách hàng dịch vụ ngân hàng tốt nhất.

Khi ứng dụng các giải pháp phần mềm thì thông tin, dữ liệu liên tục được cập nhật và tăng trưởng về khối lượng theo thời gian.

Với tầm quan trọng như vậy, vấn đề đặt ra là phải sao lưu (backup) liên tục được lượng dữ liệu lớn này ra một nơi an toàn và bảo mật. Và khi có sự cố xảy ra sẽ dễ dàng khôi phục lại những thông tin và dữ liệu này để tiếp tục phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quy định của NHNN về việc an toàn dữ liệu

Theo thông tư 31/15/TT-NHNN ngày 28/12/2015 “Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng” đảm bảo số liệu hoạt động được lưu trữ ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó tại điều 3 của thông tư có ghi:  Từng đơn vị phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình.

Tại điều 19 thông tư này cũng ghi rõ về cách sao lưu dữ liệu dự phòng.

  1. Lập danh sách các dữ liệu, phần mềm cần được sao lưu, có phân loại theo mức độ quan trọng, thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. Yêu cầu dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tinquan trọng phải được sao lưu trong ngày.
  2. Dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tinquan trọng phải được sao lưu ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực tiến hành sao lưu. Kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

Thực tế NGV GROUP đã gặp

Những sự cố NGV GROUP đã gặp và trực tiếp khắc phục – xử lý cho một số Quỹ tín dụng trên cả nước:

– Ổ cứng máy chủ bị hỏng

– Máy tính bị mất trộm

– Máy tính bị thiên tai ngập lụt.

– Và gần đây tình trạng máy tính bị nhiễm mã độc, bị mất dữ liệu do không có sự bảo mật đảm bảo.

Với các sự cố như trên, để khôi phục lại dữ liệu sẽ mất rất nhiều công sức và chi phí cho cả NGV lẫn Các QTDND.

Giải pháp sao dữ liệu tự động của NGV GROUP.

Giao diện phần mềm sao lưu dữ liệu của Ngv Group

              Giao diện phần mềm sao lưu dữ liệu của Ngv Group

Với những yêu cầu đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống Quỹ tín dụng và thực hiện thông tư 31 của NHNN. Công ty cổ phần NGV đã tìm kiếm giải pháp sao lưu dữ liệu đáp ứng được yêu cầu trên nhưng phải đảm bảo được chi phí hợp lý, và hoạt động triển khai, bảo trì phải dễ dàng.

Chi tiết về giải pháp sao lưu dữ liệu tự động của NGV GROUP sẽ được phân tích chi tiết trong bài viết tới.

Giao diện phần mềm sao lưu dữ liệu tự động ngvgroup

         Giao diện phần mềm sao lưu dữ liệu tự động ngvgroup

Lợi ích của dịch vụ

Dữ liệu sao lưu một cách tự động làm giảm thiểu công tác cuối ngày của đơn vị

Dữ liệu được mã hóa khi thực hiện sao lưu tự động

Dữ liệu được sao lưu thẳng vào thiết bị lưu trữ thông qua phần mềm sao lưu

Ngoài việc sao lưu trực tiếp vào thiết bị chương trình phần mềm cho phép sao lưu lên internet (Tránh rủi ro trong trường hợp thiết bị và máy móc bị sự cố hỏng)

Tính đến thời điểm hiện nay, có hơn 300 quỹ tín dụng trên cả nước đang sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu tự động của NGV GROUP.

Tư vấn trực tiếp về  giải pháp sao lưu dữ liệu tự động – Liên hệ: Mr Minh: 0987 276 990

Share this post