Thái Bình: Hiệu quả của tín dụng trong xây dựng nông thôn mới

Thái Bình: Hiệu quả của tín dụng ưu đãi trong xây dựng nông thôn mới Trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế ở các địa phương thời gian qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện có vai trò hết sức quan trọng. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo [...]

Các tổ chức tín dụng ở Tiền Hải hoạt động hiệu quả, an toàn

Các tổ chức tín dụng ở Tiền Hải hoạt động hiệu quả, an toàn Trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện có 16/18 ngân hàng và 12/85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở khắp 35 xã, thị trấn. Thời gian qua, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai nhiều giải pháp hoạt động hiệu quả, an toàn, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngay [...]

Qũy tín dụng nhân dân: Trợ lực phát triển kinh tế nông thôn

Hệ thống QTDND: Trợ lực phát triển kinh tế nông thôn Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) nói riêng và hệ thống Qũy tín dụng nhân dân nói chung đã khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng nông thôn mới [...]

Tăng trưởng tín dụng năm 2015 sẽ cán đích 17%

Tăng trưởng tín dụng năm 2015 sẽ cán đích 17% Trao đổi với BizLIVE, ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 4/12, tăng trưởng tín dụng đạt 15,3 – 15,4% và chắc chắn đến cuối năm 2015 tăng trưởng tín dụng sẽ cán đích 17% theo đúng kế hoạch đề ra.   Theo kế hoạch ban đầu, quota tăng trưởng tín dụng năm 2015 được dự kiến [...]

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Ngoài các chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tiền gửi khách hàng, tiền gửi – tiền vay TCTD khác, chuyển tiền; kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân còn phải lập các chứng từ hạch toán khác như: Hạch toán điều chuyển quỹ, hoàn chuyển quỹ giữa Hội sở và Phòng giao dịch Hạch toán tài sản cố định, công cụ [...]