Chuyển tiền điện tử liên ngân hàng - IBPS

Quản lý và thiết lập tham số trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý  và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Thiết lập và quản lý thông tin ngân hàng (Đơn vị thành viên) Thiết lập và quản lý tham số kết nối cơ sở dữ liệu Thiết lập và quản lý các yếu tố kiểm tra Việc quản lý và thiết [...]

Quản lý máy khi kết nối hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và định danh các máy khi kết nối và thao tác trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý và định danh các máy khi kết nối và thao tác trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD tăng cường tính bảo mật cho hệ thống. Đây là mức bảo mật thứ 2 sau người dùng đăng nhập hệ thống. Ngoài việc phải đăng nhập hệ thống với tên người [...]

Quy trình quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Quản lý người sử dụng Quản lý nhóm người sử dụng Phân quyền cho nhóm người sử dụng Việc đăng ký và quản lý người sử dụng cũng như nhóm người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện [...]

Quy trình quản lý dữ liệu danh mục trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình quản lý dữ liệu danh mục trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Dữ liệu danh mục trong hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Bảng mã ngân hàng Thông tin nghiệp vụ 1 Thông tin nghiệp vụ 2 Việc đăng ký và quản lý các dữ liệu danh mục trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện như sau: Đăng ký và quản lý Bảng mã ngân [...]

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Ở bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu quy trình tác nghiệp mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng trên hệ thống chuyển tiền liên thanh toán ngân hàng CITAD. Quy trình tác nghiệp đó được thực hiện như sau: Quy trình tác nghiệp hàng ngày của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán [...]

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD dành cho các tổ chức tín dụng (các đơn vị thành viên) bao gồm các thành phần sau: TAD Gateway: về bản chất là một tiến trình chạy ngầm của hệ thống, cung cấp các chức năng cho phép xử lý tự động giao dịch giao tiếp với hệ thống CoreBanking qua hai hình thức cơ [...]

Giới thiệu chung về hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng IBPS

Giới thiệu chung về hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng IBPS Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) là hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến, hiện đại, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và được đánh giá là kênh thanh toán nhanh nhất tại Việt Nam hiện nay với thời gian thực hiện một lệnh thanh toán chỉ diễn ra không quá 10 giây. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng [...]