Quản lý và thiết lập tham số trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và thiết lập tham số trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Việc quản lý  và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Thiết lập và quản lý thông tin ngân hàng (Đơn vị thành viên)
 • Thiết lập và quản lý tham số kết nối cơ sở dữ liệu
 • Thiết lập và quản lý các yếu tố kiểm tra

Việc quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện như sau:

 1. Thông tin hệ thống ngân hàng

Chức năng Thông tin hệ thống ngân hàng cho phép người có quyền Quản trị hệ thống thiết lập thông tin hệ thống của Ngân hàng.  (Thông tin được gửi cho ngân hàng một lần duy nhất bằng công văn khi ngân hàng được chấp nhận tham gia Hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD)

Để thực hiện đăng ký Thông tin hệ thống ngân hàng thực hiện như sau:

 • Bước 1 Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Thiết lập tham số môi trường -> Thông tin hệ thống ngân hàng. Giao diện Thông tin hệ thống ngân hàng hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-thong-tin-ngan-hang

 • Bước 2 Nhập thông tin : Tại giao diện Thông tin hệ thống ngân hàng cập nhật các thông tin được cấp: Mã cài đặt, mã ngân hàng, Mã trung tâm xử lý tỉnh, TAD ID, Khoảng thời gian khóa hệ thống, Sử dụng bút toán dạng số, Số dùng dữ liệu trên lưới, Kế toán giao dịch có được sửa dữ liệu (Có / Không) ; Sử dụng CI Gatewate
 • Bước 3 Lưu dữ liệu : Nhấn Cập nhật

Lưu ý :

 • Mã trung tâm xử lý tỉnh: mã của trung tâm xử lý tỉnh (RPC) mà ngân hàng đó nối vào.
 • TAD ID: Số hiệu các TAD – Terminal access device (định danh thiết bị đầu cuối) được thiết lập làm định danh ngân hàng tại chương trình Truyền thông.
 • Sau khoảng thời gian khóa hệ thống, Web server sẽ giải phóng bộ nhớ và ngắt phiên làm việc hiện tại vì vậy không nên để khoảng thời gian này quá lớn chương trình sẽ chiếm dụng bộ nhớ ảnh hưởng đến xử lý giao dịch.
 • Để sử dụng Gateway phải chạy chương trình TAD_COMM
 1. Thiết lập tham số kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL)

Chức năng Thiết lập tham số kết nối CSDL  cho phép người Quản lý vận hành hệ thống thiết lập các tham số kết nối CSDL cho hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng CITAD. Khi mới cài đặt hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD hoặc khi đăng nhập chương trình mà không kết nối được với CSDL chức năng này được kích hoạt, cho phép người sử dụng nhập lại các thông số kết nối CSDL

Để thực hiện thay đổi tham số kết nối CSDL thực hiện như sau :

 • Bước 1 : Truy cập hệ thống: Quản trị hệ thống -> Thiết lập tham số môi trường -> Thiết lập tham số kết nối CSDL. Giao diện Thiết lập tham số kết nối CSDL hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tham-so-ket-noi-csdl

 • Bước 2 : Thiết lập tham số :
  • Tab thông tin cơ sở dữ liệu CITAD: Cho phép người Quản lý vận hành thiết lập các tham số cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu của hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD.
  • Tab thông tin cơ sở dữ liệu CI Gateway: Cho phép người Quản lý vận hành thiết lập các tham số cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu Gateway. Để theo dõi giao dịch được xử lý qua CI Gateway
 • Bước 3 : Lưu dữ liệu : Sau khi thiêt lập các tham số cần thiết nhấn nút Ghi để lưu lại các tham số CSDL. Nếu thông số nhập đúng, kết nối được với cơ sở dữ liệu.
 1. Thiết lập các yếu tố kiểm tra

Chức năng Xác định yêu tố kiểm tra lệnh chuyển tiền được gán mặc định cho người Kiểm soát ngân hàng được phép thực hiện:

 • Xác định quy trình các bước duyệt giao dịch: các đơn vị tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc thiết lập quy trình xử lý giao dịch (hai bước hoặc ba bước) trong hệ thống chuyển tiền thanh toán liên hàng CITAD. Điều kiện để thực hiện chức năng này là vào đầu ngày làm việc và chưa phát sinh giao dịch mới.
 • Xác yếu tố kiểm tra và các điều kiện cho phép thực hiện.
 • Cho phép ký duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

Để thực hiện chức năng Xác định yếu tố kiểm tra thực hiện như sau :

 • Bước 1 : Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Thiết lập tham số môi trường -> Xác định yếu tố kiểm tra. Giao diện Xác định yếu tố kiểm tra hiển thị như sau :

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-yeu-to-kiem-tra

 • Bước 2 : Thiết lập lại các yếu tố kiểm tra:

Quy trình các bước duyệt giao dịch: Cho phép người sử dụng thiết lập lại các bước duyệt giao dịch. Chức năng này chỉ được thực hiện khi bắt đầu ngày giao dịch mới.

+ Quy trình hai bước: Kế toán liên hàng -> kiểm soát liên hàng.

+ Quy trình ba bước: Kế toán giao dịch -> Kế toán liên hàng -> kiểm soát liên hàng.

Các yếu tố kiểm tra (áp dụng cho quy trình duyệt thực hiện qua 3 bước): Nếu yếu tố nào được chọn thì Kế toán liên hàng phải kiểm tra và nhập lại trong bước Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi.

Cho phép thực hiện: Cho phép người sử dụng thiết lập chế độ duyệt nhiều giao dịch cùng lúc hoặc duyệt từng giao dịch tương ứng với quyền Kế toán liên hàng và Kiểm soát liên hàng.

 • Bước 3 : Lưu dữ liệu : Nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin đã thiết lập.

Trên đây là cách thức để thực hiện thiết lập và quản lý tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc.

Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến các chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post