Rút cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Rút cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên góp vốn có quyền rút số tiền góp vốn cổ phần khi có nhu cầu và phải được sự đồng ý của ban điều hành quỹ tín dụng nhân dân. Nguyên nhân là do vốn góp cổ phần thành viên là vốn điều lệ của Quỹ, khi thành viên rút vốn khỏi quỹ đồng nghĩa với việc vốn điều lệ bị giảm xuống, nếu mức vốn điều lệ giảm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, do vậy mọi sự thay đổi về vốn điều lệ cần được xem xét của Ban điều hành Quỹ.

Các thông tin quản lý về rút vốn cổ phần bao gồm:

 • Số sổ góp vốn cổ phần
 • Số tiền rút vốn cổ phần
 • Ngày rút vốn cổ phần

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập chức năng nghiệp vụ theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng –> thành viên –> Thành viên góp vốn –> Giao dịch gửi/ rút cổ phần
rut-co-phan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện rút cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin giao dịch rút cổ phần.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch.
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán.
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chú ý chọn đúng loại giao dịch là Rút tiền khi lập giao dịch
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch rút cổ phần.
 • Truy cập danh sách thành viên để xem lại thông tin rút vốn cổ phần của thành viên

Share this post