Rút cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên góp vốn có quyền rút số tiền góp vốn cổ phần khi có nhu cầu và phải được sự đồng ý của ban điều hành quỹ tín dụng nhân dân. Nguyên nhân là do vốn góp cổ phần thành viên là vốn điều lệ của Quỹ, khi thành viên rút vốn khỏi quỹ đồng nghĩa với việc vốn điều lệ bị giảm xuống, nếu mức vốn điều lệ giảm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình [...]

Gửi cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được góp vốn theo quy định tại Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân . Tại Điều 28 thông tư số 04-2015-TT-NHNN quy định: mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu là 300 nghìn đồng, mức vốn góp thường niên tối thiểu là 100 nghìn đồng và tối đa không quá 10% (bao gồm cả số vốn nhận chuyển nhượng) tổng số vốn điều lệ của [...]

Đăng ký khách hàng thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hồ sơ khách hàng bao gồm nhiều thông tin, được tổ chức thành các nhóm thông tin khác nhau như: nhóm thông tin về cá nhân, nhóm thông tin về gia đình vv…Các nhóm thông tin này sẽ được lưu trữ và cập nhật trong suốt quá trình khách hàng giao dịch với đơn vị. Việc tổ chức lưu trữ thông tin sẽ giúp cán bộ dễ dàng tìm kiếm, thống kê thông tin của khách hàng theo nhiều điều [...]

Quy ước chung khi sử dụng Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thông qua nghiên cứu và trải nghiệm việc sử dụng các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng từ nhiều năm nay, nhóm phát triển Giải pháp Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đã đưa ra bộ thiết kế giao diện chuẩn phù hợp với hoạt động nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân nhằm mục tiêu hướng tới sự hiệu quả của người sử dụng. Giao diện màn hình chính của Phần mềm Quỹ tín [...]

Quy trình nghiệp vụ chung khi áp dụng Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Phần mềm Quỹ tín dụng nhân eFUND đáp ứng quy trình chuẩn của các Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay, đồng thời nó có khả năng tham số hóa mạnh mẽ để đáp ứng quy trình đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của Quỹ tín dụng nhân dân phụ thuộc vào mô hình và quy mô hoạt động của đơn vị, nhìn chung được chia [...]

Giới thiệu chung về Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND do Công ty Cổ phần NGV nghiên cứu và xây dựng, là phần mềm được sử dụng để quản lý, xử lý các hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong quá trình kinh doanh của QTDND. Xuất phát từ những quy định mới nhất của Ngân hàng nhà nước (NHNN), xuất phát từ thực tiễn yêu cầu hoạt động của các QTDND. Kết hợp với những ưu việt từ các phần mềm [...]