Quy trình Trả lãi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khi đến nhận lãi, khách hàng cần thực hiện các thủ tục sau (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN): Xuất trình thẻ tiết kiệm Đối với cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh được miễn thị thực); xuất trình hộ chiếu [...]

Rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Rút một phần gốc tiền gửi tiết kiệm trước hạn (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN): Người gửi tiền được rút một phần gốc tiền gửi tiết kiệm trước hạn nếu có thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm khi gửi tiền và phải thông báo trước yêu cầu rút tiền trước hạn theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết [...]

Gửi thêm tiền vào sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục gửi thêm tiền (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN): Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh, mô hình quản lý của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo việc nhận tiền gửi tiện lợi, chính xác và an toàn tài sản Đối với giao dịch gửi tiền vào thẻ [...]

Mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam. Thủ tục mở sổ tiết kiệm (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN): Người gửi tiền phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và xuất trình các giấy tờ sau: Đối với người gửi tiền là [...]

Thiết lập sản phẩm huy động vốn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

“Quỹ tín dụng nhân dân được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức cá nhân khác bằng đồng Việt Nam” (trích Điều 36, thông tư 04/2015/TT-NHNN). Như vậy, theo quy định này các hình thức huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân thường bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận [...]

Thay đổi lãi suất hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc [...]

Thay đổi lãi suất sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi suất cho vay là giá cả của khoản vay, được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm trên cơ sở so sánh giữa số tiền thu được so với số tiền cho vay trong một thời gian nhất định. Bất kỳ tổ chức tín dụng cho vay nào đều phải có cơ chế quản lý lãi suất nhằm mục đích: Đảm bảo thu nhập từ hoạt động cho vay là lớn nhất Gia tăng doanh số cho vay Tuân theo quy định [...]

Quy trình chuyển hoàn nhóm nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân có thể phân loại lại các khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây: Đối với các khoản nợ quá hạn, Quỹ tín dụng nhân dân phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp [...]

Quy trình chuyển nợ quá hạn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Theo Khoản 3, Điều 6 Văn bản hợp nhất số 22 quy định: “Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ hai (02) khoản nợ trở lên tại tổ chức tín dụng mà có bất cứ một khoản nợ nào [...]

Quy trình gia hạn nợ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khoản nợ mà Quỹ tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng do Quỹ tín dụng đánh giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp đồng tín dụng nhưng Quỹ tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi [...]

Quy trình phân bổ doanh thu trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nguyên tắc kế toán PHÙ HỢP quy định “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan [...]

Thực hiện dự thu lãi tiền vay trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Các tổ chức tín dụng nói chung và các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng đều phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tổ chức kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo các nguyên tắc kế toán trong chuẩn mực kế toán số 01. Theo đó, mọi hoạt động giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn [...]

Thu gốc lãi theo bảng kê trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Một số Quỹ tín dụng nhân dân có phát sinh hoạt động cho vay đối với các khách hàng trong cùng nhóm, cùng một tổ chức hoặc khu vực, ví dụ: Cho vay cán bộ nhân viên trong trường học, bệnh viện, tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước…. Thông thường, khách hàng sẽ được vay với thời hạn giống nhau, giải ngân và thu gốc lãi vào một ngày cố định. Đến ngày thu nợ, cán bộ [...]

Thu gốc lãi theo từng hợp đồng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Qũy tín dụng nhân dân và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay như sau: Các kỳ hạn trả nợ gốc Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả gốc hoặc theo từng kỳ hạn riêng Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc [...]

Lập khế ước và giải ngân trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khế ước nhận nợ (hay giấy nhận nợ) là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của bên cho vay và bên đi vay nhằm đảm bảo các vấn đề về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp xảy ra sau này. Một hợp đồng tín dụng có thể có một hoặc nhiều khế ước nhận nợ tùy vào phương thức phương thức cho vay mà Quỹ tín dụng nhân dân thỏa thuận với khách hàng. Mỗi lần vay sẽ [...]

Lập hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Theo điều 17, quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng quy định: “Việc cho vay của Tổ chức tín dụng và khách hàng vay phải được lập thành hợp đồng tín dụng. Hợp đồng tín dụng phải có nội dung về điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức đảm bảo, giá trị tài sản đảm [...]

Lập hợp đồng thế chấp tài sản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Tài sản bảo đảm tiền vay là tài sản của khách hàng vay, của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm: tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của khách hàng vay, của bên bảo lãnh; tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước; tài sản hình thành từ vốn vay (Trích nghị định 85/2002-bổ [...]

Thiết lập sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nhằm quản lý hoạt động cho vay một cách chặt chẽ, QTDND thường phân loại các khoản cho vay theo các sản phẩm khác nhau. Một sản phẩm cho vay bao gồm các yếu tố sau: Nguồn cho vay: Nguồn huy động, nguồn đi vay, nguồn vốn nhận ủy thác Đối tượng vay vốn: Cá nhân, tổ chức Phương thức vay vốn: Vay từng lần, vay theo hạn mức, vay trả góp Mục đích vay vốn: vay phục vụ sản xuất - kinh [...]

Thực hiện tính lãi cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được chia lãi căn cứ vào tổng mức góp vốn, mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên tại Quỹ tín dụng nhân dân và do Đại hội thành viên quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn trả lãi vốn góp cổ phần sẽ lấy từ lợi nhuận không chia sau khi trích lập các quỹ theo quy định của NHNN. Mức lãi suất [...]

Thực hiện chuyển nhượng cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của NHNN. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải đảm bảo: Đối với chuyển nhượng một phần: mức vốn góp còn lại phải đáp ứng quy định về mức vốn góp xác lập tư cách thành viên, mức [...]