Ngày 09/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 983/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Ngày 09/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 983/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Ngày 09/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 983/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

giám định tư pháp

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc năm 2019 gồm 03 cá nhân: Hoàng Xuân Hợp – Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Lan Anh – Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Thu Hường – Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Lĩnh vực giám định tư pháp là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

Quyết định số 983/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Share this post