NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản

Ngày 09/12/2015 vửa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam ban hành Thông tư số 26/2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Để có nội dung đầy đủ về văn bản số 26/2015/TT/NHNN, mời Quý bạn đọc download theo link sau: 26-2015-TT-NHNN

Share this post