Gửi thêm tiền vào sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Gửi thêm tiền vào sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục gửi thêm tiền (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN):

 • Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh, mô hình quản lý của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo việc nhận tiền gửi tiện lợi, chính xác và an toàn tài sản
 • Đối với giao dịch gửi tiền vào thẻ tiết kiệm đã cấp, người gửi tiền có thể thực hiện trực tiếp hoặc gửi thông qua người khác theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm

Quản lý tài khoản sau khi gửi thêm tiền:

 • Số dư mới trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm được tính từ thời điểm khách hàng đến gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đó:

Số dư mới = Số dư cũ (tính đến trước thời điểm gửi thêm tiền) + Số tiền gửi thêm

 • Tùy theo từng loại sản phẩm và thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm để thực hiện áp dụng kỳ hạn, lãi suất, cách tính lãi… cho phù hợp. (Nhưng thường tại các quỹ thì khi gửi thêm tiền kỳ hạn và lãi suất của tài khoản tiền gửi là không thay đổi)

Việc gửi thêm tiền gửi trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Gửi thêm tiền gửi
Màn hình giao diện gửi thêm tiền gửi trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện gửi thêm tiền gửi trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sổ tiền gửi thực hiện giao dịch và nhập thông tin số tiền giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK Tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt cho giao dịch (áp dụng cho đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ Ngân quỹ)
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác sổ tiết kiệm và nhập chính xác số tiền giao dịch
  • Việc gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm chỉ áp dụng với các sổ có sản phẩm là sản phẩm tiết kiệm không kỳ hạn hoặc những sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn cho phép gửi thêm tiền gửi (gửi góp, linh hoạt…)
  • Thời gian gửi thêm đối với sổ không kỳ hạn không quy định, đối với sổ có kỳ hạn thực hiện gửi thêm theo quy định của khách hàng với Quỹ tín dụng
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch gửi thêm tiền vào sổ chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F6: Xem Thông tin giao dịch gửi thêm tiền khác phát sinh trong ngày

Share this post