Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tạo lệnh chuyển tiền
 • Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền
 • Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng.
 • Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý: Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, người dùng có quyền kiểm soát liên hàng (KSLH) có thể gửi lại, vấn tin lệnh đã chuyển tiền. Đến cuối ngày sau khi đã nhận được báo cáo đối chiếu, KSLH có thể phong tỏa các lệnh đã chuyển tiền đi nhưng chưa thành công và in ra chứng từ phong tỏa.
 • Gửi lệnh chuyển tiền: gửi lại các lênh khác lệnh chuyển tiền trong trường hợp các lệnh gửi đi có lỗi trong quá trình gửi.

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu cách kiểm tra lệnh chuyển tiền, ở bài viết này NGV tiếp tục giới thiệu cách kiểm soát lệnh chuyển tiền trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân  hàng CITAD. Để kiểm soát lệnh chuyển tiền đã được tạo cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm soát lệnh chuyển tiền

Chức năng Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi cho phép kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Giao diện Kiểm soát lệnh chuyển tiền hiển thị  như sau:                                                                                            chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-lenh-chuyen-tien

Bước 2 : Kiểm soát lệnh chuyển tiền

Trường hợp 1: Kiểm soát và duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

 • Tích chọn các lệnh chuyển tiền cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và ký duyệt giao.
 • Chỉ được duyệt đồng thời nhiều giao dịch trong trường hợp tính năng cho phép kiểm soát nhiều giao địch được lựa chọn.

Trường hợp 2: Kiểm soát và duyệt từng giao dich giao dịch.

Chọn một hay nhiều lệnh chuyển tiền cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Kiểm soát lệnh chuyển tiền  sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                   chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-tung-lenh-chuyen-tien

 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch bước 3.
 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại lệnh chuyển tiền chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót tại lệnh chuyển tiền.
 • Thoái giao dịch: Nhấn nút Thoái để thoái lại các lệnh chuyển tiền đã duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót tại lệnh chuyển tiền.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.

Lưu ý: Sau khi kiểm soát giao dịch có thông tin thu ngân sách nhà nước, chương trình tạo ra 02 tin điện để gửi đi bao gồm: Tin điện giao dịch và Tin điện chứa thông tin thu ngân sách nhà nước đính kèm giao dịch

Bước 3 : Truy vấn lệnh chuyển tiền :

Nhập các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn rồi nhấn nút Truy vấn.

Trên đây là cách thức để kiểm soát lệnh chuyển tiền đi đã tạo trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post