Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD


Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

  • Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ
  • Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến
  • Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu về cách thức kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ, ở bài viết này NGV sẽ tiếp tục giới thiệu cách trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD.

Nghiệp vụ trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên liên ngân hàng CITAD được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng:

Giao dịch đến -> Trả lời lệnh chuyển nợ đến.

Chức năng Trả lời lệnh chuyển tiền đến cho phép kế toán liên hàng trả lời các lệnh chuyển nợ đến có trạng thái cần chờ chấp nhận nợ. Giao diện Trả lời lệnh chuyển nợ đến hiển thị như sau:                                                                                               chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tra-loi-lenh-chuyen-tien-den

Bước 2: Trả lời lệnh chuyển nợ đến 

Để trả lời một hay nhiêu lệnh chuyển nợ đến, chọn lệnh chuyển nợ cần trả lời tại danh sách và nhấn nút Chi tiết để xem nội dung chi tiết từng giao dịch và trả lời tại giao diện Tạo trả lời lệnh chuyển nợ đến.                                                                                             chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tao-tra-loi-lenh-chuyen-tien-den

Chọn Chấp nhận nếu lệnh chuyển nợ đủ điều kiện trích nợ, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối nếu lệnh chuyển nợ không đủ điều kiện trích nợ. Nhấn nút Tạo trả lời để tạo trả lời cho lệnh chuyển nợ sau khi nhập đầy đủ các thông tin trả lời chuyển nợ.

Bước 3: Truy vấn thông tin lệnh chuyển nợ đến: 

Nhập các các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn rồi nhấn nút Truy vấn.

Trên đây là cách thức để trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ

Share this post