Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình triển khai thực hiện Thông tư 21/2010/TT-NHNN

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình triển khai thực hiện Thông tư 21/2010/TT-NHNN

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-NHNN (Thông tư 21) của Ngân hàng Nhà nước quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, trong đó có áp dụng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thay thế Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.

Để các QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt Thông tư 21 một cách kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả đòi hỏi phải có hội nghị, tập huấn, triển khai hướng dẫn thực hành sử dụng, quản lý Thông tư 21 một cách thống nhất. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kết hợp với Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh NHNN tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần NGV quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hiệp Hội QTDND Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 21.

quy-tin-dung-nhan-nhan-tinh-quang-binh-trien-khai-tt21-2010-nhnn
Các QTDND thực hành Phân hệ Thông tư 21 phần mềm eFUND

Trong thời gian tập huấn 3 ngày, từ ngày 17/06/2011 đến 19/06/2011 và thành phần tham gia tập huấn có trên 50 học viên gồm Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán máy đến từ 21 QTDND cơ sở và Giáo viên hướng dẫn triển khai gồm Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Trưởng phòng Tin học NHNN tỉnh Quảng Bình và Giám đốc, chuyên gia phần mềm Công ty Cổ phần NGV. Chương trình Hội nghị tập huấn gồm 2 phần:

  • Phần thứ nhất: Triển khai chi tiết thực hiện Thông tư 21/2010 TT-NHNN và hướng dẫn phần mềm “Hệ thống xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân” do cán bộ Phòng nghiên cứu tổng hợp, Phòng kế toán tin học Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình thực hiện.
  • Phần thứ hai: Hướng dẫn cài đặt và vận hành Phân hệ báo cáo thống kê Thông tư 21 phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân (eFUND) do chuyên gia từ Công ty NGV thực hiện.

Hiện tại các QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang sử dụng phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND do Công ty Cổ phần NGV tại TP. Hà Nội cung cấp triển khai từ năm 2008. Sau 3 năm sử dụng phần mềm eFUND các Quỹ đều vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của các QTDND cơ sở và thực hiện báo cáo đúng theo quy định cho Chi nhánh NHNN như báo cáo tài chính, báo cáo thống kê 477&1747 và báo cáo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Với Phân hệ báo cáo thống kê Thông tư 21 phần mềm eFUND các chỉ tiêu báo cáo đều được lấy tự động từ phần mềm eFUND sau đó tạo file điện tử và thực hiện gửi file báo cáo qua Phần mềm Chi nhánh NHNN cung cấp.

Kết quả sau 03 ngày triển khai đào tạo các QTDND cơ sở đã nắm rõ một số thay đổi của chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 21và được cập nhập Phân hệ báo cáo thống kê Thông tư 21 phần mềm eFUND bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho các QTDND phục vụ công tác quản lý cũng như công tác báo cáo các Cơ quan quản lý.

Tin tưởng rằng các QTDND cơ sở Quảng Bình thực hiện tốt chế độ báo cáo Thông tư 21 đúng thời gian qui định từ 01/07/2011.

Hiệp hội QTDND tỉnh Quảng Bình

(Theo www.sbv.gov.vn)

Share this post