Tag - Phần mềm Quỹ TDND

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu Qũy tín dụng nhân dân phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người khác (người thụ hưởng) theo một địa chỉ nhất định và trong một thời gian nhất định. Qũy tín dụng nhân dân chỉ tham gia với vai trò là trung gian chuyển tiền để hưởng [...]

Thực hiện lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện nhận lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Chuyển tiền đến phát sinh khi Qũy tín dụng nhân dân nhận được báo có từ đơn vị chuyển tiền, nhận tiền chi trả cho khách hàng tại đơn vị. Qũy tín dụng nhân dân có thể nhận được lệnh báo có thông qua các kênh chuyển tiền từ đơn vị chuyển tiền như: Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Hợp tác (hoặc chi [...]

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Trường hợp khách hàng nhận tiền không có tài khoản thanh toán tại Qũy tín dụng nhân dân, khi nhận được lệnh chuyển tiền đến Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện lập giao dịch và theo dõi số tiền nhận được trên tài khoản tài khoản chuyển tiền phải trả khách hàng. Sau đó thực hiện thông báo cho khách hàng là [...]

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình khóa sổ cuối ngày trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Cuối ngày, kế toán Quỹ tín dụng nhân dân phải chốt sổ kế toán và khóa sổ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Các sổ kế toán phải kiểm tra và in trong ngày bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt: Thể hiện chi tiết từng giao sinh phát sinh trong ngày liên quan đến các giao dịch thu – chi tiền mặt theo thứ tự [...]

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khai báo tài khoản trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Mỗi tài khoản mở theo đối tượng kế toán cụ thể, có nội dung kinh tế riêng biệt và theo yêu cầu quản lý quy định. Việc hiểu được nội dung, bản chất, kết cấu của từng tài khoản giúp học [...]