Thực hiện lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện nhận lệnh chuyển tiền đến trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Chuyển tiền đến phát sinh khi Qũy tín dụng nhân dân nhận được báo có từ đơn vị chuyển tiền, nhận tiền chi trả cho khách hàng tại đơn vị.

Qũy tín dụng nhân dân có thể nhận được lệnh báo có thông qua các kênh chuyển tiền từ đơn vị chuyển tiền như:

 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng nhà nước
 • Ngân hàng Hợp tác (hoặc chi nhánh Ngân hàng Hợp tác)

Các thông tin cần quản lý đối với giao dịch chuyển tiền đến bao gồm:

 • Thông tin về khách hàng được thụ hưởng (tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản thanh toán …)
 • Thông tin về người gửi tiền (tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, nơi mở tài khoản….)
 • Thông tin về bên chuyển tiền đến (tên đơn vị, địa chỉ, số tài khoản thanh toán của QTDND mở tại đơn vị …..)

Lệnh chuyển đến được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Chuyển tiền –> Giao dịch chuyển tiền –> Lệnh chuyển tiền đến

lenh-chuyen-tien-den-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

 • Nhập thông tin chung, nhập thông tin tài khoản TCTD nhận tiền chuyển đến, nhập thông tin khách hàng nhận tiền, thông tin khách hàng chuyển tiền và phí chuyển tiền đến.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “Import” để nhập file thông tin giao dịch vào chương trình
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Nhập chính xác nhận tiền chuyển qua TCTD nào, khách hàng chuyển tiền, khách hàng nhận tiền và số tiền nhận
 • Trong trường hợp chưa có biểu phí chuyển cần đăng ký phí chuyển tiền đến trong phần Chuyển tiền à Biểu phí
 • Trường hợp nhận tiền chuyển qua TCTD chưa tồn tại cần đăng ký TCTD đó trong danh mục TCTD tại Quản trị hệ thống
 • Chú ý nên mở tài khoản hạch toán riêng cho từng TCTD tham gia vào hệ thống chuyển tiền
 • Nếu khách hàng nhận tiền không có tài khoản tại Qũy tín dụng nhân dân thì hạch toán vào tài khoản chung sau đó thực hiện chi trả cho khách hàng
 • Truy cập kiểm soát tìm giao dịch chuyển tiền chưa duyệt để kiểm tra thông tin và duyệt giao dịch
 • Truy cập danh sách giao dịch chuyển tiền để xem lại thông tin chuyển tiền vừa nhập.

Share this post