Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập lệnh chuyển tiền đi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu Qũy tín dụng nhân dân phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người khác (người thụ hưởng) theo một địa chỉ nhất định và trong một thời gian nhất định.

Qũy tín dụng nhân dân chỉ tham gia với vai trò là trung gian chuyển tiền để hưởng hoa hồng phí ( phí dịch vụ thanh toán), Qũy tín dụng nhân dân không bị ràng buộc gì về trách nhiệm đối với người chuyển tiền và người thụ hưởng.

Hiện nay, Qũy tín dụng nhân dân có thể tham gia các kênh chuyển tiền sau:

 • Chuyển tiền trực tiếp qua Ngân hàng thương mại (NHTM)
 • Chuyển tiền qua hệ thống thanh toán bù trừ của NHNN: Thường áp dụng giữa các Qũy tín dụng nhân dân với nhau hoặc giữa Qũy tín dụng nhân dân với các NHTM trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố
 • Chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác

Chuyển tiền qua NHTM

Đối với Qũy tín dụng nhân dân ở xa trung tâm thanh toán điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác, hoặc chưa đăng ký là thành viên của trung tâm thanh toán bù trừ của NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố thì có thể áp dụng hình thức chuyển tiền qua các ngân hàng thương mại

Thông thường, Qũy tín dụng nhân dân sẽ mở một tài khoản thanh toán tại NHTM và thực hiện chuyển tiền cho người thụ hưởng qua tài khoản này tại ngân hàng

Khách hàng chuyền tiền có thể mở tài khoản thanh toán tại Qũy tín dụng nhân dân hoặc mang tiền mặt đến quầy giao dịch của Qũy tín dụng nhân dân yêu cầu chuyển tiền.

Mô hình chuyển tiền qua NHTM như sau:

20151209-MoHinhChuyenTienDi-01

Chuyển tiền qua hệ thống thanh toán bù trừ của NHNN

Hiện nay, NHNN đã cho phép các Qũy tín dụng nhân dân được mở tài khoản thanh toán tại NHNN vì vậy các Qũy tín dụng nhân dân có thể tham gia thành viên của trung tâm thanh toán bù trừ của NHNN. Việc thanh toán bù trừ sẽ được thực hiện tại trung tâm thông qua hình thức bù trừ giấy hoặc bù trừ điện tử. Định kỳ, các Qũy tín dụng nhân dân sẽ mang chứng từ gốc lên để đối chiếu và bù trừ tại trung tâm. Thông thường, hệ thống thanh toán bù trừ của NHNN thường áp dụng đối với các TCTD hoạt động trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố. Các đơn vị ở gần trung tâm có thể thực hiện bù trừ hàng ngày; còn những đơn vị ở xa, việc đi lại không thuận tiện thì có thể thực hiện bù trừ theo tuần/tháng.

Mô hình chuyển tiền qua hệ thống thanh toán bù trừ của NHNN như sau:

20151209-MoHinhChuyenTienDi-02

Chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác

Qũy tín dụng nhân dân được tham gia thành viên tại hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác. Thành viên khi tham gia hệ thống này phải mở một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng và sẽ thực hiện chuyển tiền đi cho khách hàng ở các Quỹ tín dụng nhân dân là thành viên ở khắp nơi trong cả nước thông qua hệ thống này, hình thức này gọi là chuyển tiền trong hệ thống. Qũy tín dụng nhân dân cũng có thể chuyển tiền cho khách hàng của họ tới người thụ hưởng có tài khoản thanh toán hoặc không có tài khoản thanh toán (chuyển tiền bằng chứng minh thư) tại một ngân hàng khác, hình thức này gọi là chuyển tiền ra ngoài hệ thống.

Như vậy, mặc dù là phương thức chuyển tiền nào thì Qũy tín dụng cũng đóng vai trò là trung gian thứ 2 (sau ngân hàng thương mại/ Ngân hàng Hợp tác) để chuyển tiền cho khách hàng. Các thông tin cần được quan tâm trong quá trình chuyển tiền cho khách hàng bao gồm:

 • Thông tin về khách hàng chuyển tiền (Họ tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại, số tài khoản, nơi mở tài khoản…..)
 • Thông tin về bên chuyển tiền trực tiếp (Tên đơn vị, địa chỉ ….)
 • Thông tin về người thụ hưởng (Họ tên người thụ hưởng, số CMND, số điện thoại, số tài khoản, nơi mở tài khoản…..)

Mô hình chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ của Ngân hàng Hợp tác có thể khái quát như sau:

20151209-MoHinhChuyenTienDi-03

Lệnh chuyển đi được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Chuyển tiền à Giao dịch chuyển tiền à Lệnh chuyển tiền đi

lap-lenh-chuyen-tien-di-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-01

 • Nhập thông tin chung, nhập thông tin tài khoản TCTD chuyển tiền, nhập thông tin khách hàng chuyển tiền, thông tin nhận tiền và phí chuyển tiền.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “Export” để xuất thông tin giao dịch ra file TEXT
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chọn đúng loại giao dịch, loại chuyển tiền và nhập đúng số bút toán.
 • Đầu mối gửi là chính Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện giao dịch
 • Nhập chính xác chuyển tiền qua TCTD nào (đầu mối nhận), mã khách hàng chuyển tiền, khách hàng nhận tiền (người thụ hưởng), ngân hàng của người thụ hưởng và số tiền chuyển.
 • Trong trường hợp chưa có biểu phí chuyển cần đăng ký phí chuyển tiền trong phần Chuyển tiền à Biểu phí
 • Trường hợp chuyển tiền qua TCTD chưa tồn tại cần đăng ký TCTD đó trong danh mục TCTD tại Quản trị hệ thống
 • Chú ý nên mở tài khoản hạch toán riêng cho từng TCTD tham gia vào hệ thống chuyển tiền
 • Trường hợp các TCTD có mở cổng thông tin để Import dữ liệu từ file text vào thì Quỹ tín dụng nhân dân có thể xuất file TEXT từ chương trình để import vào website của đơn vị chuyển tiền, như vậy sẽ không tốn thời gian để nhập lại thông tin chuyển tiền đi nữa.
 • Truy cập kiểm soát tìm giao dịch chuyển tiền chưa duyệt để kiểm tra thông tin và duyệt giao dịch
 • Truy cập danh sách giao dịch chuyển tiền để xem lại thông tin chuyển tiền vừa nhập
 • Nếu chuyển tiền đi ngoài giờ, sang ngày làm việc tiếp theo Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục lập giao dịch chuyển tiền đi căn cứ vào giao dịch hôm trước bằng cách: Tìm giao dịch chuyển tiền đi ngoài giờ đã lập à Nhấn “Tạo GD”

chuyen-tien-di-ngoai-gio-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-02

 

 

Share this post