Tỉnh Sơn La: Dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 19.700 tỷ đồng

Tỉnh Sơn La: Dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 19.700 tỷ đồng

Tỉnh Sơn La: Dư nợ tín dụng đạt 19.700 tỷ đồng

Trong tháng 7, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh ổn định, an toàn; thực hiện tốt việc phòng, chống, phát hiện, thu giữ tiền giả. Ước tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng đạt 6.300 tỷ đồng, tổng chi 6.700 tỷ đồng, bội chi 400 tỷ đồng. So với tháng trước, tổng thu tiền mặt giảm 11,2%; tổng chi tiền mặt giảm 7,7%. So với cùng kỳ năm trước, tổng thu tiền mặt tăng 8,7%, tổng chi tiền mặt tăng 9,3%.

tinh son laTrong tháng, dư nợ tín dụng ước 21.600 tỷ đồng, trong đó, dư nợ ngắn hạn 9.200 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn 12.400 tỷ đồng. So với tháng trước, dư nợ tín dụng tăng 1,5%, dư nợ ngắn hạn tăng 1,5%, dư nợ trung dài hạn tăng 1,4%. Huy động vốn tại địa phương đến hết tháng 7 đạt 11.660 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi tiết kiệm 9.300 tỷ đồng, tiền gửi các tổ chức kinh tế 2.300 tỷ đồng, tiền gửi giấy tờ có giá 60 tỷ đồng.

( trích sonlaonline)

Share this post