Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ
 • Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến
 • Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến

Ở bài viết này NGV sẽ giới thiệu cách kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Quy trình kiểm soát lệnh chuyển tiền đến được thực hiện như sau:

 • Lệnh chuyển có đến
  • Kiểm soát liên hàng xác thực (kiểm soát chữ ký điện tử) lệnh đến.
  • Kế toán liên hàng in các lệnh đến và hạch toán tài khoản.
 • Lệnh chuyển nợ đến: Lệnh nợ không cần chấp nhận, quy trình xử lý như lệnh có. Với lệnh chuyển nợ cần chấp nhận quy trình xử lý như sau :
  • Kiểm soát liên hàng xác thực (kiểm soát chữ ký điện tử) lệnh đến.
  • Kế toán liên hàng in các lệnh đến, kiểm tra tài khoản khách hàng.
   • Nếu đủ các điều kiện trích nợ: Trích nợ tài khoản khách hàng; Lập trả lời lệnh nợ với thông tin chấp nhận nợ.
   • Nếu không đủ các điều kiện trích nợ: Lập lệnh trả lời với thông tin từ chối thanh toán lệnh nợ
  • Kiểm soát liên hàng: Ký chữ ký điện tử lên giao dịch trả lời lệnh chuyển nợ.
  • Giao dịch trả lời lệnh chuyển nợ sau khi có CKĐT được đưa vào hàng đợi gửi giao dịch.

Để thực hiện quy trình kiểm soát lệnh chuyển tiền đến như trên trong hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Kiểm soát lệnh chuyển đến

Chức năng Kiểm soát lệnh chuyển đến cho phép kiểm soát liên hàng kiểm soát các lệnh chuyển đến, gồm có:

 • Lệnh chuyển tiền(lệnh chuyển tiền đến và trả lời lệnh chuyển nợ)
 • Tra soát (yêu cầu tra soát và trả lời tra soát)
 • Yêu cầu hoàn chuyển (Yêu cầu hoàn chuyển và trả lời hoàn chuyển).
 • Để thực hiện chức năng này, người sử dụng phải được phân quyền thực hiện và được cấp chứng chỉ số.

Giao diện Kiểm soát lệnh chuyển đến hiển thị như sau:                                                                                            chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-lenh-chuyen-tien-den

Bước 2: Kiểm soát giao dịch đến
 • Duyệt nhiều giao dịch: Chọn giao dịch cần kiểm soát tại danh sách -> nhấn nút Duyệt và nhập mật khẩu IKEY để xác nhận duyệt đồng thời nhiều giao dịch
 • Duyệt từng giao dịch: Chọn giao dịch cần kiểm soát tại danh sách -> Nhấn nút Chi tiết để xem nội dung chi tiết từng giao dịch và duyệt tại giao diện nội dung chi tiết.

Lưu ý:

 • Nếu giao dịch có thông tin thu ngân sách nhà nước nhưng chương trình chưa nhận được thông tin thu ngân sách NN đính kèm thì sẽ thông báo và sẽ không thực hiện kiểm soát đến được
 • Chương trình có thêm điều khiển cho phép chọn kiểm soát giao dịch đến theo ngày giao dịch
 • Mặc định khi vào Chức năng Kiểm soát giao dịch đến, chương trình hiển thị toàn bộ giao dịch đến chưa được kiểm soát, cho phép NSD có thể chọn khoảng thời gian (từ ngày/ đến ngày) để kiểm soát giao dịch
 • Chỉ được duyệt đồng thời nhiều giao dịch trong trường hợp tính năng cho phép kiểm soát nhiều giao địch được lựa chọn.
Bước 3: Truy vấn thông tin giao dịch đến

Lựa chọn các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn –> nhấn nút Truy vấn.

Trên đây là cách thức để kiểm soát lệnh chuyển tiền đến đã tạo trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post