Quy trình quyết toán cuối năm trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình quyết toán cuối năm trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hướng dẫn thực hiện quy trình quyết toán cuối năm

 1. Kết thúc ngày làm việc 31/12
 • Kết thúc giao dịch trong ngày làm việc 31/12 thường các Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành việc làm dự thu đối với các khoản cho vay và dự chi cho các sổ tiền gửi.
 • Việc tiến hành dự thu, dự chi phải được thực hiện sau khi các giao dịch trong ngày được duyệt (Duyệt để xác định đúng số dư chính xác của các tài khoản tiền gửi và cho vay của khách hàng). Vậy trước khi làm dự thu, dự chi nên lưu trữ một bản dữ liệu.
 • Tiến hành làm dự thu, dự chi theo hướng dẫn trong quy trình cuối tháng.
 • Thực hiện các hạch toán các bút toán liên quan đến thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trong năm tài chính.
 • Đối với các quỹ có nhiều phòng giao dịch không chạy online thì quy trình thực hiện ở phòng tương tự như đối với quy trình ở hội sở.
 1. Kiểm tra dữ liệu và báo cáo cuối năm trước khi làm quyết toán
Bước 1: Tổng hợp dữ liệu kế toán
 • Mục đích:

+ Tổng hợp dữ liệu lên bảng cân đối kế toán ngày, kế toán tháng, kế toán nhiều tháng.

+ Sau khi làm dự thu, dự chi NSD cần phải thực hiện việc tổng hợp dữ liệu.

 • Thực hiện:

+ Từ menu chính của chương trình, NSD chọn “Kế toán -> Tổng hợp dữ liệu kế toán

tong-hop-du-lieu-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-01

+ Chọn chức năng Tổng hợp dữ liệu, màn hình hiển thị form tổng hợp dữ liệu kế toán.

tong-hop-du-lieu-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-02

 • Lưu ý:

– Các thông tin trong điều kiện tổng hợp:

+ Ngày tổng hợp (từ ngày….đến ngày): mặc định là ngày giao dịch. NSD có thể chọn tổng hợp nhiều ngày ví dụ từ 01/12/2015 đến 31/12/2015.

+ Phòng giao dịch: hiển thị danh sách phòng giao dịch cần tổng hợp.

+ Tích chọn tổng hợp theo ngày/tháng/quý/năm. Thông thường, chỉ tổng hợp theo ngày trong tháng, hoặc tổng hợp tháng hiện tại. Không tổng hợp theo quý hoặc năm nếu không có sự hỗ trợ từ phía công ty.

 • Nhấn nút Tổng hợp để tổng hợp. Việc tổng hợp do hệ thống tự thực hiện theo điều kiện đã lựa chọn ở trên.
 • Nếu tổng hợp thành công thì quay ra. Nếu tổng hợp không thành công thì liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ kịp thời.
Bước 2: Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi thực hiện việc quyết toán năm
 • Mục đích:

+ Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được thể hiện cụ thể hóa bằng các báo cáo tài chính, nhằm tránh việc sai sót dữ liệu trước khi kết chuyển cuối năm.

 • Thực hiện:

+ Từ menu chính của chương trình, NSD chọn “Phân hệ báo cáo à Báo cáo tháng, quý, năm”                                               lap-bao-cao-thang-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-03

+ In bảng cân đối kế toán 12 tháng

* NSD chọn in Bảng cân đối tài khoản kế toán (A01/QTDCS). Màn hình hiển thị biều mẫu.

bang-can-doi-tai-khoan-ke-toan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-04

* Trong biểu mẫu: NSD chọn các điều kiện để in.

– Phòng giao dịch: Chọn phòng giao dịch cần in báo cáo.

– Thông tin báo cáo: Chọn in Từ ngày (01/01/2015) đến ngày (31/12/2015)

– Ngày báo cáo: Mặc định là ngày giao dịch

– Chọn loại cân đối cần in: In cân đối tài khoản kế toán

– Chọn loại tài khoản cần in: In cân đối các tài khoản nội bảng hay ngoại bảng, hoặc cả hai.

– Loại hiển thị dữ liệu: Chọn In theo bộ tài khoản chi tiết (TKCT) hoặc tài khoản tổng hợp (TKTH) theo công văn 1687 hoặc quyết định 479.

– Lưu ý: Nếu chọn in theo hệ thống tài khoản QĐ 479 thì chỉ in dữ liệu đến ngày 30/06/2015. Từ ngày 01/07/2015 đến thời điểm hiện tại in theo hệ thống QĐ 479 số liệu sẽ không chính xác, do các tài khoản cũ đã được chuyển đổi lên tài khoản mới nên không phát sinh nữa.

– Cấp tài khoản: Chọn in theo tài khoản cấp NHNN

 • Nhấn nút In báo cáo để thực hiện in cân đối trên chương trình
 • Nhấn nút In ra máy in để thực hiện in báo cáo trực tiếp ra máy in.
 • Thực hiện việc kiểm tra kết quả bảng cân đối: bảng cân đối phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Đối với tài khoản nội bảng:

+ Tổng dư đầu nợ = Tổng dư đầu có (theo cả TKTH và TKCT)

+ Tổng phát sinh nợ = Tổng phát sinh có (theo cả TKTH và TKCT)

+ Tổng dư cuối nợ = Tổng dư cuối có (theo cả TKTH và TKCT)

– Đối với tài khoản ngoại bảng:

+ Dư đầu nợ + phát sinh nhập – phát sinh xuất = Dư cuối nợ

 • In báo cáo thu nhập – chi phí

– Từ menu chính của chương trình, NSD “Phân hệ báo cáo -> Báo cáo thu nhập – chi phí”. Màn hình hiển thị biểu mẫu:

bao-cao-thu-nhap-chi-phi-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-05

– Trong biểu mẫu: NSD chọn các điều kiện để in

+ Phòng giao dịch: chọn tất cả hoặc từng phòng một

+ Mã bộ TKTH: chọn in theo bộ tài khoản tổng hợp theo công văn 1687

+ Chọn thông tin để in: Từ ngày ….. đến ngày …..

+ Chọn loại báo cáo: In theo mẫu đứng hoặc mẫu ngang

+ Ngày báo cáo: Mặc định là ngày giao dịch

+ Cấp tài khoản: Chọn in theo tài khoản cấp NHNN

– Nhấn nút In thực hiện in báo cáo.

– NSD tiến hành kiểm tra dữ liệu: Số liệu của báo cáo phải đảm bảo hiển thị đúng theo điều kiện đã chọn ban đầu, lên đúng cấp tài khoản và số tiền tương ứng. Có thể đối chiếu số liệu các tài khoản trong báo cáo này với bảng cân đối tài khoản A01.

Bước 3: Duyệt chứng từ
 • Sau khi kiểm tra các báo cáo. Nếu kết quả thực hiện là đúng thì NSD vào phần Kiểm soát để duyệt các chứng từ còn lại.
Bước 4: In sao kê tiết kiệm, tín dụng, thành viên
 • Mục đích:

– In sao kê sổ tiết kiệm đến 31/12 để so sánh số dư với số dư, số tiền lãi dự chi cuối trên bảng cân đối 12 tháng hoặc bảng cân đối tháng 12. Nếu trên cân đối mở tiểu khoản từng kỳ hạn thì cần so sánh chi tiết đến từng kỳ hạn.

– In sao kê hồ sơ tín dụng đến 31/12 để so sánh số dư với số dư, số tiền lãi dự thu cuối trên bảng cân đối 12 tháng hoặc cân đối tháng 12. NSD cần so sánh chi tiết từng nguồn vốn/sản phẩm.

– In sao kê thành viên đến 31/12 để so sánh số dư với số dư cuối trên bảng cân đối tài khoản 12 tháng hoặc cân đối tháng 12.

Trên đây là các bước hướng dẫn quy trình kết chuyển cuối năm trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND, NGV hy vọng sẽ đem đến cho Quý Quỹ và Quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Nếu có bất cứ yêu cầu hoặc thắc mắc nào xin liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần NGV để được hỗ trợ chi tiết.

 

Share this post