Duyệt lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Duyệt lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

  • Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ
  • Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến
  • Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu về cách thức trả lời lệnh chuyển tiền đến, ở bài viết này NGV sẽ tiếp tục giới thiệu cách duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD.

Nghiệp vụ duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên liên ngân hàng CITAD được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng:

Giao dịch đến -> Duyệt trả lời lệnh chuyển nợ đến.

Chức năng Duyệt trả lời lệnh chuyển nợ đến cho phép kiểm soát liên hàng thực kiểm soát các lệnh trả lời chuyển nợ được tạo và duyệt bởi kế toán liên hàng. Giao diện Duyệt trả lời lệnh chuyển nợ đến như sau:                                                                                                chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-lenh-chuyen-tien-den

Bước 2 : Duyệt trả lời lệnh chuyển nợ đến

Trường hợp 1: Duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

  • Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều lệnh trả lời chuyển nợ tích chọn lệnh trả lời chuyển nợ cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận duyệt lệnh trả lời nợ.

Trường hợp 2: Duyệt từng giao dich giao dịch.

Chọn một hay nhiều lệnh trả lời chuyển nợ cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Duyệt trả lời chuyển nợ đến  sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                      chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-lenh-chuyen-tien-den-ctiet

  • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại lệnh trả lời chuyển nợ chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót tại lệnh trả lời chuyển nợ.
  • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
  • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.

Trên đây là cách thức để duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post