Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tạo lệnh chuyển tiền
 • Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền
 • Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng.
 • Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý: Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, người dùng có quyền kiểm soát liên hàng (KSLH) có thể gửi lại, vấn tin lệnh đã chuyển tiền. Đến cuối ngày sau khi đã nhận được báo cáo đối chiếu, KSLH có thể phong tỏa các lệnh đã chuyển tiền đi nhưng chưa thành công và in ra chứng từ phong tỏa.
 • Gửi lệnh chuyển tiền: gửi lại các lênh khác lệnh chuyển tiền trong trường hợp các lệnh gửi đi có lỗi trong quá trình gửi.

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu cách tạo lệnh chuyển tiền, ở bài viết này NGV tiếp tục giới thiệu cách kiểm tra lệnh chuyển tiền trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân  hàng CITAD. Để kiểm tra lệnh chuyển tiền đã được tạo cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm tra lệnh chuyển tiền

Chức năng Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi cho phép kế toán liên hàng thực hiện kiểm tra các lệnh chuyển tiền được tạo bởi kế toán giao dịch. Giao diện Kiểm tra lệnh chuyển tiền hiển thị như sau :                                                                                                        chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-tra-lenh-chuyen-tien

Bước 2 : Kiểm tra lệnh chuyển tiền

Trường hợp 1: Kiểm tra và duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

 • Tích chọn các lệnh chuyển tiền cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt.
 • Chỉ được duyệt đồng thời nhiều giao dịch trong trường hợp không bắt buộc nhập lại yếu tố kiểm tra và tính năng cho phép duyệt nhiều giao địch được lựa chọn.

Trường hợp 2: Kiểm tra và duyệt từng giao dịch.

Chọn một hay nhiều lệnh chuyển tiền cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Bổ sung các yếu tố lệnh chuyển tiền  sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                  chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-bo-sung-yeu-to-lenh-chuyen-tien

 • Duyệt giao dịch: Nhập lại các yếu tố kiểm tra yêu cầu (nếu được thiết lập tại chức năng Thiết lập các yếu tố kiểm tra) và nhấn nút Duyệt để xác nhận và duyệt giao dịch bước 2.
 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại lệnh chuyển tiền – chưa duyệt cho kế toán giao dịch trong trường hợp phát hiện có sai sót tại lệnh chuyển tiền.
 • Thoái giao dịch: Nhấn nút Thoái để thoái lại các lệnh chuyển tiền – đã duyệt cho kế toán giao dịch trong trường hợp phát hiện có sai sót tại lệnh chuyển tiền.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.
Bước 3: Tra cứu lệnh chuyển tiền
 • Để tra cứu thông tin lệnh chuyển tiền nhập các điều kiện truy vấn tại khung truy vấn rồi nhấn nút Truy vấn.

Trên đây là cách thức để kiểm tra lệnh chuyển tiền đi đã tạo trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post