Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nỗ lực tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nỗ lực tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nỗ lực tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

bao hiem tien gui
(ĐTCK) Với sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đang nỗ lực tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đảm bảo hiệu quả triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi

Với vai trò là tổ chức thay mặt Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của các TCTD, BHTGVN đã triển khai có hiệu quả chính sách BHTG thông qua các nghiệp vụ như giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG.

Trong giai đoạn quyết liệt tái cơ cấu các TCTD, BHTGVN đã đề xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hạn mức trả tiền bảo hiểm được nâng lên tối đa 75 triệu đồng kể từ ngày 5/8/2017, đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế trên thị trường, góp phần tạo sự an tâm cho người gửi tiền vào hệ thống tài chính – ngân hàng quốc gia.

Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ BHTG phù hợp với hạn mức trả tiền bảo hiểm mới. Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 đã giao thêm các chức năng, nhiệm vụ cho BHTGVN: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, tham gia kiểm soát đặc biệt TCTD… Điều này cho thấy, vai trò và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD tại Việt Nam ngày càng lớn.

Các hoạt động nghiệp vụ BHTG như cấp, thu hồi chứng nhận BHTG; thu phí BHTG; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chi trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền… được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 31/3/2018, có 1.281 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.183 quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô.

Trong quý I/2018, BHTGVN cấp mới 7 chứng nhận, cấp lại 2 chứng nhận và cấp 38 bản sao chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi 1 chứng nhận tham gia BHTG; tổ chức triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đến các tổ chức tham gia BHTG, thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quy chế.

Hiện nay, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư của BHTGVN là hơn 40.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với thời điểm 31/12/2017. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi tại NHNN.

Trong quý I/2018, BHTGVN thực hiện kiểm tra tại chỗ 30 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 2 ngân hàng và 28 quỹ tín dụng nhân dân. Công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức như phát tờ thông tin, tuyên truyền trực tiếp tại tổ chức tham gia BHTG, đăng tin bài trên nhiều báo và tạp chí uy tín, cập nhật kịp thời các hoạt động BHTG trong nước và quốc tế trong Bản tin BHTGVN và trên website; phối hợp với NHNN tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phát huy vai trò trong tái cơ cấu các TCTD

Để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng cũng như tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, BHTGVN đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2018.

Thứ nhất, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

Thứ hai, hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của BHTGVN.

Thứ ba, tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013 – 2018 và đề xuất sửa đổi Luật để phù hợp tình hình mới tại Việt Nam và thông lệ các nước về hoạt động BHTG. Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD yếu kém.

Triển khai thực hiện phương án mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ và cho vay đặc biệt theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của NHNN. Tổ chức triển khai tốt Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018). Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHTG và vai trò của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu TCTD.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và làm việc chuyên nghiệp.

Theo Phương Mai
Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2018
Cùng với báo cáo Thanh Tra giám sát – chức năng báo cáo bảo hiểm tiền gửi đã được NGV GROUP phát triển và đưa vào cài đặt từ tháng 7 năm 2018. Phần bảo hiểm tiền gửi có hai chức năng: “Tính phí bảo hiểm tiền gửi và Bảng kê số dư đối tượng bảo hiểm”. Hiện tại 100% các Quỹ tín dụng cài đặt chức năng “Bảo hiểm tiền gửi” đều gửi báo cáo chính xác và thành công.

Share this post