Quy trình kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau:

  • Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi
  • Thứ hai: Kế toán chuyển tiền (KTCT) kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh chuyển tiền đi và duyệt lệnh
  • Thứ ba: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin trên lệnh chuyển tiền và duyệt lệnh.

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu quy trình kế toán giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi, ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu quy trình kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank.

Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy vập chức năng: Giao dịch đi ->Chuyển tiền -> Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh

Giao diện Danh sách lệnh thanh toán như sau:                                                                                                          KT-duyet-lenh-chuyen-tien1-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại giao diện Danh sách lệnh thanh toán, NSD có thể thực hiện truy vấn, xem chi tiết thông tin lệnh thanh toán đi để duyệt.

Bước 2: Truy vấn lệnh chuyển tiền đi cần duyệt

  • Cách 1 NSD cần: Nhập các thông tin truy vấn theo 1 trong các tiêu chí tương ứng với nội dung tiêu đề các thông tin trên lưới dữ liệu à Ấn “Enter” à Chương trình hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới.
  • Cách 2 NSD cần: Chọn loại lệnh thanh toán trong danh sách Loại GD hoặc chọn tình trạng trong danh sách Tình trạngà Nhấn chọn nút Truy vấn à Chương trình hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới.

Bước 3: Duyệt lệnh thanh toán

Người Kế toán chuyển tiền chỉ được duyệt các lệnh thanh toán có tình trạng là : KTGD đã duyệt ; Kiểm soát kế toán (KSKT) đã trả lại hoặc thoái.

Chọn lệnh thanh toán trong Danh sách lệnh thanh toánà Nhấn chọn nút Chi tiết à Giao diện Duyệt lệnh thanh toán hiển thị như sau:                                                                                                         KT-duyet-lenh-chuyen-tien2-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Nếu lệnh thanh toán có tình trạng Kế toán giao dịch đã duyệt (101: tại PGD, PCF), NSD cần phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh thanh toán và phải nhập lại một số thông tin của lệnh thanh toán gốc như sau: Số bút toán; Số tiền; Thông tin đơn vị nhận bao gồm: số CMT và mã đơn vị nhận à Nhấn chọn nút Duyệt

Nếu thông tin hợp lệ chương trình thông báo Duyệt thành công lệnh chuyển tiền. Ngược lại, chương trình sẽ thông báo lỗi trên giao diện Chi tiết lênh thanh toán cho NSD được biết

Một số lưu ý:

  • Trả lại giao dịch: Trong trường hợp mở lệnh thanh toán chưa được duyệt ra, Người sử dụng (NSD) phát hiện thông tin lệnh thanh toán bị sai thì có thể sử dụng chức năng Trả lại để KTGD sửa. Để trả lại lệnh thanh toán, trong giao diện Chi tiết lệnh thanh toán, NSD nhấn chọn nút Trả lại
  • Thoái duyệt giao dịch: Trong trường hợp GD đã được duyệt nhưng sau đó KTCT mới phát hiện ra sai và lệnh thanh toán chưa được KTKS xét duyệt thì có thể sử dụng chức năng Thoái để thoái duyệt giao dịch. Để thoái duyệt giao dịch, trong giao diện Chi tiết lệnh thanh toán, nhấn chọn nút Thoái
  • Nếu lệnh thanh toán được phép trả lại / thoái lại thì nút lệnh Trả lại/ Thoái lại mới được kích hoạt. Nếu không được phép thì nút lệnh tương ứng không được kích hoạt.
  • Nếu lệnh thanh toán có trạng thái KTCT tại PGD&PCF đã thoái/ trả lại, để tiếp tục xử lý lệnh thanh toán này, KTGD phải sửa lại thông tin lệnh chuyển tiền sau đó ghi lại hoặc có thể xóa giao dịch.

Trên đây là quy trình kế toán chuyển tiền tại quỹ tín dụng nhân dân và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post