Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau:

  • Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển
  • Thứ hai: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin và duyệt yêu cầu hoàn chuyển.
  • Thứ ba: Kiểm soát kế toán duyệt trả lời các yêu cầu hoàn chuyển từ các đơn vị khác gửi tới

Ở bài viết này NGV sẽ giới thiệu quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. Để lập yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank kế toán chuyển tiền cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Hoàn chuyển -> Kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển.

Giao diện chức năng Danh sách lệnh thanh toán  đã được hạch toán thành công hiển thị như sau:                                         KTCT-lap-lenh-hoan-chuyen1-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại giao diện này, Người dùng có thể thực hiện: Truy vấn lệnh thanh toán đi; Xem danh sách yêu cầu hoàn chuyển; Lập yêu cầu hoàn chuyển

Bước 2: Truy vần lệnh thanh toán cần lập yêu cầu hoàn chuyển

  • Cách 1: Truy vấn Danh sách lệnh thanh toán theo khoảng Thời gianLoại giao dịch: Lựa chọn khoảng thời gian muốn tra cứu bằng cách chọn Từ ngày…Đến ngày à Lựa chọn loại giao dịch của lệnh thanh toán (in đậm) trong danh sách Loại giao dịch -> Ấn nút “Truy vấn” -> Chương trình hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới
  • Cách 2: Truy vấn danh sách lệnh thanh toán trên lưới hiển thị dữ liệu: Nhập các thông tin truy vấn theo một trong các tiêu chí tương ứng với nội dung tiêu đề các thông tin trên lưới dữ liệu -> Ấn “Enter” -> Chương trình hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới

Bước 3: Thêm mới lệnh yêu cầu hoàn chuyển

Chọn lệnh thanh toán cần lập yêu cầu hoàn chuyển trong Danh sách lệnh thanh toán đi thành công -> Nhấn chọn nút Lập YCHC -> Giao diện Thêm mới yêu cầu hoàn chuyển hiển thị như sau:                                                                               KTCT-lap-lenh-hoan-chuyen2-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Bước 4: Nhập và lưu thông tin lệnh yêu cầu hoàn chuyển

Nhập các thông tin của lệnh yêu cầu hoàn chuyển: Số yêu cầu; Ngày lập yêu cầu hoàn chuyển; Lý do yêu cầu hoàn chuyển; Số tiền phải trả -> Ấn chọn nút Ghi để lưu thông tin lệnh yêu cầu hoàn chuyển

Lưu ý khi nhập liệu: Số yêu cầu: Là duy nhất trong ngày và tối đa có độ dài tối đa là 40 ký tự; Số tiền phải trả khi lập mới yêu cầu hoàn chuyển phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trong lệnh thanh toán .

Trên đây là quy trình kế toán chuyển tiền tại quỹ tín dụng nhân dân và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác lập lệnh  yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post