In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Chức năng In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép người dùng in lệnh hoàn chuyển và trả lời hoàn chuyển theo ngày làm việc

Cách thức để in In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Báo cáo / In báo cáo / In Lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển

Giao diện In lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển hiển thị như sau:                                                                                    In-lenh-hoan-chuyen1-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Bước 2: Truy vấn giao dịch để in báo cáo

NSD có thể truy vấn giao dịch theo các điều kiện: Ngày giao dịch, Tình trạng hoàn chuyển, Tình trạng trả lời,  Đơn vị gửi, Đơn vị nhận, Chi nhánh gửi, Chi nhánh nhận à Chọn loại lệnh cần in à Nhấn “Truy Vấn”

Bước 3: In báo cáo

Sau khi truy vấn NSD có thể chọn một hoặc nhiều giao dịch, có thể chọn tất cả trong danh sách  à Nhấn chọn nút lệnh In PDF để in theo dạng PDF hoặc Nhấn chọn nút lệnh In HTML để in theo dạng HTML

Giấy báo điện yêu cầu hoàn chuyển theo định dạng PDF                                                                   In-lenh-hoan-chuyen2-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Trên đây là cách thức để người dùng in lệnh hoàn chuyển, trả lời hoàn chuyển (03A, 03B) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post