Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Tra soát là nghiệp vụ được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như: Loại lệnh thanh toán ; Ngày hạch toán ; Đơn vị gửi ; Đơn vị nhận ; Số tiền

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank được thực hiện như sau:                                           Quy-trinh-xu-ly-GD-tra-soat-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại quy trình này, lệnh tra soát được xử lý thông qua các bước:

Tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) và quỹ tín dụng nhân dân (PCF)

 • Bước 1: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập lệnh tra soát : KTCT tạo yêu cầu tra soát cho các lệnh đi (đã gửi đi thành công) và lệnh đến (đã kiểm soát). Có thể tạo nhiều lệnh tra soát cho cùng một giao dịch và cho cả các giao dịch trong quá khứ.
 • Bước 2: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin trên lệnh tra soát.
 • Trường hợp phát hiện có sai sót, chuyển trả cho KTCT xử lý.
 • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh tra soát để chuyển cho KTCT tại chi nhánh ngân hàng hợp tác (CN) xử lý. Nếu Ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh tra soát chưa được KTCT tại CN duyệt, thoái lại cho KTCT tại PGD&PCF xử lý
 • Bước 3: Duyệt trả lời các yêu cầu tra soát từ các đơn ghi khác gửi tới. KSKT tại PGD&PCF ngoài chức năng Kiểm soát lệnh tra soát đi được lập tại đơn vị mình còn có chức năng Duyệt trả lời các yêu cầu tra soát từ các đơn vị khác gửi tới

Tại chi nhánh ngân hàng hợp tác (CN)

 • Bước 1: Kế toán chuyển tiền (KSTCT) tại CN kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh tra soát:
 • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh tra soát bị sai, chuyển trả cho PGD&PCF.
 • Nếu đúng, thực hiện duyệt lệnh tra soát để chuyển cho KSKT tại CN kiểm soát. Nếu Duyệt xong mới phát hiện sai sót và lệnh tra soát chưa được KSKT tại CN duyệt, thoái lại cho PGD&PCF xử lý.
 • Bước 2: KSKT tại CN kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh tra soát:
 • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh tra soát bị sai, chuyển trả cho KTCT tại CN xử lý. Khi đó KTCT sẽ phải thực hiện chuyển trả lại cho PGD&PCF
 • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh tra soát. Nếu ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh tra soát chưa được gửi đi, thoái lại cho KTCT tại CN xử lý.

Chú ý:

 • Đối với các lệnh tra soát có tình trạng là: KSKT tại PGD&PCF đã thoái/ KSKT tại PGD&PCF đã trả lại thì KTCT tại PGD&PCF có thể sửa/ xóa các lệnh tra soát đó
 • KTCT tại CN và KSKT (tại CN và PCF&PGD) chỉ được phép thoái lại những lệnh tra soát do chính KTCT và KSKT đó đã duyệt
 • KTCT chỉ được phép sửa/ xóa những lệnh tra soát do chính KTCT đó tạo ra
 • KTCT chỉ được phép lập yêu cầu tra soát cho những lệnh thanh toán có trạng thái là thành công

Trên đây là Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy trình trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post