Tất toán sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Tất toán sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục nhận gốc mà khách hàng phải thực hiện tương tự như việc nhận lãi, bao gồm:

 • Xuất trình thẻ tiết kiệm
 • Nộp giấy rút tiền có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.
 • Đối với cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh được miễn thị thực); xuất trình hộ chiếu kèm thị thực còn thời hạn hiệu lực (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh có thị thực).
 • Đối với trường hợp người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, người gửi tiền ngoài việc thực hiện các thủ tục trên, phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Người gửi tiền thực hiện các thủ tục khác do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định

Khi đến hạn thanh toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không đến lĩnh và không có yêu cầu gì khác thì tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm có thể nhập lãi vào gốc và kéo dài thêm một kỳ hạn mới theo thỏa thuận của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm với người gửi tiền.

Đối với khoản gốc tất toán trước hạn, Quỹ tín dụng nhân dân sẽ áp dụng mức lãi suất rút trước hạn (thường là lãi suất không kỳ hạn) và theo số ngày thực tế gửi:

 • Với sản phẩm Trả lãi sau và sản phẩm trả lãi định kỳ nhưng khách hàng chưa đến nhận lãi
 • Thực hiện thoái chi toàn bộ số lãi đã dự chi (nếu có)
 • Tính toán số lãi thực tế phải trả (lãi rút trước hạn)
 • Thực hiện tất toán gốc và trả lãi rút trước hạn cho khách hàng
 • Đối với sản phẩm trả lãi trước và trả lãi định kỳ (khách hàng đã nhận lãi hàng kỳ)
 • Thực hiện tính toán gốc và lãi thực tế phải trả trước hạn
 • Tính toán chênh lệch số lãi đã trả và số lãi thực tế để chi trả tiền cho khách hàng, ghi nhận chi phí
 • Công thức
 • Lãi thực tế = Gốc x Lãi suất trước hạn (%) x Thời gian gửi thực tế
 • Tổng số tiền phải trả = Gốc + Lãi thực tế – Lãi đã trả (nếu có)

Việc tất toán sổ tiết kiệm trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Tất toán sổ tiết kiệm (Shift + 9)
Màn hình giao diện tất toán sổ tiền gửi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện tất toán sổ tiền gửi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn số tiền gửi cần giao dịch, thông tin lãi phải trả, thông tin tất toán và thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK Tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt cho giao dịch (áp dụng cho đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ Ngân quỹ)
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác sổ tiết kiệm và tài khoản hạch toán
  • Kiểm tra lại số tiền lãi và số tiền dự chi
  • Kiểm tra giao dịch xem có giao dịch trả lãi hoặc, lãi nhập gốc chưa duyệt liên quan đến sổ giao dịch tất toán
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F3 : Xem thông tin sổ tiết kiệm
  • F6: Xem Thông tin giao dịch tất toán khác phát sinh trong ngày

 

Share this post