Gửi lại lệnh chuyển tiền đi không thành công chuyển tiền CITAD

Gửi lại lệnh chuyển tiền đi không thành công chuyển tiền CITAD

Quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Việc quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện ở hai chức năng:

 • Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý: Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, người dùng có quyền kiểm soát liên hàng (KSLH) có thể gửi lại, vấn tin lệnh đã chuyển tiền. Đến cuối ngày sau khi đã nhận được báo cáo đối chiếu, KSLH có thể phong tỏa các lệnh đã chuyển tiền đi nhưng chưa thành công và in ra chứng từ phong tỏa.
 • Gửi lại lệnh chuyển tiền đi: gửi lại các lênh khác lệnh chuyển tiền trong trường hợp các lệnh gửi đi có lỗi trong quá trình gửi.
 1. Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý

Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, mặc định người dùng có quyền KSLH có thể sử dụng Chức năng Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý để gửi lại, vấn tin lệnh đã chuyển tiền.  Đến cuối ngày sau khi đã nhận được báo cáo đối chiếu biết chắc là giao dịch gửi đi không thành công, KSLH có thể phong tỏa các lệnh đã chuyển tiền đi nhưng chưa thành công và in ra chứng từ phong tỏa.                                                                                                  chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-lenh-chuyen-tien-cho-xu-ly

Trong đó:

 • Giao dịch có thể gửi lại: Liệt kê các giao dịch đã gửi nhưng chưa thành công và được thiết lập chế độ cho phép gửi lại.
 • Giao dịch không thể gửi lại: là các giao dịch đã gửi nhưng không được xử lý thành công. Bao gồm các giao dịch đã gửi và có tình trạng trả về lỗi như: sai ngày giao dịch, thiếu số dư.
 • Giao dịch đã trả lại tiền: liệt kê danh sách các giao dịch đã bị phong tỏa.

Bước 2: Các thao tác xử lý đối với các lệnh chuyển tiền chờ xử lý

 • Vấn tin: Để thực hiện vấn tin cho các lệnh chuyển tiền chờ xử lý chọn lệnh chuyển tiền cần vấn tin từ Danh sách giao dịch có thể gửi lại và nhấn nút Vấn tin hoặc nhấn nút Chi tiết để xem thông tin chi tiết giao dịch và vấn tin tại giao diện Nội dung lệnh chuyển tiền.

Lưu ý : Xem kết quả  lệnh vấn tin đã tạo vào tại chức năng Tra cứu -> Vấn tin lệnh chuyển tiền đi.

 • Gửi lại: Chọn các giao dịch cần gửi lại và nhấn nút Gửi lại.
 • Phong tỏa : Để báo cáo đối chiếu cuối ngày không bị chênh lệch, KSLH sử dụng chức năng phong tỏa lệnh chuyển tiền để phong tỏa cho các giao dịch đi có tình trạng chưa thành công. Chọn các giao dịch cần phong tỏa và nhấn nút Phong tỏa.
 • Chi tiết : Để xem chi tiết một hay nhiều giao dịch chọn các giao dịch cần xem tại danh sách và nhấn nút Chi tiết.
 1. Gửi lại lệnh chuyển tiền đi

Bước 1 : Truy cập chức năng: Công việc khác-> Gửi lại lệnh chuyển đi.

Tương tự như chức năng Lệnh chuyển tiền chờ xử lý, chức năng gửi lại lệnh chuyển đi cho phép người sử dụng gửi lại các lênh khác lệnh chuyển tiền trong trường hợp các lệnh gửi đi có lỗi trong quá trình gửi.

Giao diện Gửi lại lệnh chuyển đi hiển thị như sau:                                                                                                chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-gui-lai-lenh-chuyen-tien

Bước 2 : Gửi lại lệnh chuyển đi: Chọn các lệnh chuyển đi cần gửi lại và nhấn nút Gửi lại

Bước 3 : Truy vấn thông tin: Nhập các điều kiện truy vấn và nhấn nút Truy vấn

Trên đây là cách quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post