Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán.

Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tại đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán
  • Tạo yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
  • Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
 • Tại đơn vị nhận lệnh thanh toán
  • Trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
  • Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán

Ở bài viết này NGV sẽ giới thiệu về cách thức tạo và kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Các bước để tạo và kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Tạo yêu cầu hoàn chuyển

Chức năng này cho phép đơn vị khởi tạo lập yêu cầu hoàn chuyển các lệnh đã chuyển tới Trung tâm xử lý và đã được xử lý  thành công, hạch toán (lệnh giá trị cao) hoặc đã tính hạn mức (lệnh giá trị thấp). Giao diện Tạo yêu cầu hoàn chuyển như sau:                                     chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-ds-yeu-cau-hoan-lenh-thanh-toan

Lưu ý: Điều kiện lập yêu cầu hoàn chuyển, chỉ thực hiện yêu cầu hoàn chuyển với những lệnh:

 • Giá trị cao và lệnh bù trừ giấy: Đã hạch toán (Thành công)
 • Giá trị thấp: Đủ hạn mức hoặc đã hạch toán (Thành công)
 1. Thêm mới yêu cầu hoàn chuyển

Để thêm mới yêu cầu hoàn chuyển nhấn nút Thêm mới, giao diện thêm mới yêu cầu hoàn chuyển hiển thị như sau:                                                                                         chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-them-yeu-cau-hoan-lenh-thanh-toan

Chọn ngày có giao dịch cần hoàn chuyển -> Nhập số bút toán gốc của lệnh chuyển tiền, nhấn Enter để hiển thị thông tin chi tiết của lệnh chuyển tiền gốc -> Nhập lý do yêu cầu hoàn chuyển -> Nhấn nút Ghi để hoàn thành yêu cầu hoàn chuyển.

Bước 2: Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển

Chức năng Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển cho phép kiếm soát liên hàng kiểm soát các yêu cầu hoàn chuyển đã được lập bởi kế toán liên hàng. Giao diện Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển như sau:                                                                                                 chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-yeu-cau-hoan-lenh-thanh-toan

 1. Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển

Trường hợp 1: Kiểm soát và duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều yêu cầu hoàn chuyển chọn yêu cầu hoàn chuyển cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt -> Nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.

Trường hợp 2: Kiểm soát và duyệt từng giao dich giao dịch.

Chọn một hay nhiều yêu cầu hoàn chuyển cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển sẽ được hiển thị như sau:                                                                                          chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-yeu-cau-hoan-lenh-thanh-toan-ctiet

 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại yêu cầu hoàn chuyển chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
 • Thoái giao dịch: Nhấn nút Thoái để thoái lại các yêu cầu hoàn chuyển đã duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.
 • In yêu cầu hoàn chuyển: Nhấn nút In để in yêu cầu hoàn chuyển.

Trên đây là cách thức để tạo và kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post