Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau:

  • Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến
  • Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu tra soát đến
  • Thứ ba: Kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến

Thực hiện các công việc trên giúp QCF và PGD Kiểm soát lệnh tra soát đến, xác nhận đơn vị mình đã nhận được lệnh tra soát. Đồng thời tạo cơ sở để lập các trả lời yêu cầu tra soát cho các lệnh tra soát đến cũng như các thao tác khác liên quan đến lệnh tra soát đến

Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu tra soát đến. Ở bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến. Để duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, kiểm soát kế toán cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Tra soát -> Kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến

Hệ thống hiển thị giao diện Danh sách trả lời yêu cầu tra soát như sa                                                                                                     KS-duyet-tra-loi-YC-tra-soat-den1-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebankBước 2: Truy vấn yêu cầu tra soát đến đã được kế toán chuyển tiền tạo trả lời

  • Cách 1: Truy vấn Danh sách yêu cầu tra soát đến theo khoảng Thời gianTình trạng tạo trả lời yêu cầu tra soát đến: Lựa chọn khoảng thời gian muốn tra cứu bằng cách chọn Từ ngày…Đến ngày -> Lựa chọn tình trạng lệnh yêu cầu tra soát đến trong danh sách Tình trạng lệnh yêu cầu tra soát đến -> Ấn nút “Truy vấn”
  • Cách 2: Truy vấn danh sách yêu cầu tra soát đến trên lưới hiển thị dữ liệu: Nhập các thông tin truy vấn theo một trong các tiêu chí tương ứng với nội dung tiêu đề các thông tin trên lưới dữ liệu -> Ấn “Enter”

Chương trình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới

Bước 3: Duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến

Tại giao diện Danh sách trả lời yêu cầu tra soát, NSD truy vấn giao dịch có tình trạng 509: KTCT đã trả lời -> Click chọn 1 lệnh trong danh sách, nhấn nút “Chi tiết” -> Giao diện Chi tiết Thông tin yêu cầu tra soát hiển thị như sau:                             KS-duyet-tra-loi-YC-tra-soat-den2-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Sau khi kiểm tra đầy đủ các thông tin trên lệnh tra soát là đúng, nhấn chọn nút Duyệt, chương trình yêu cầu NSD nhập vào mật khẩu Ikey và nhấn chọn nút lệnh để ký duyệt. Sau khi duyệt thành công, trạng thái của lệnh tra soát được chuyển sang 510: Kiểm soát PCF, PDG B đã duyệt trả lời

Một số lưu ý:

  • Trả lại trả lời yêu cầu tra soát: Trường hợp giao dịch chưa được duyệt, KSKT có thể trả lại cho KTCT sửa nội dung trả lời bằng cách: Click vào nút “Trả lại”. Sau khi Trả lại thành công, trạng thái của lệnh được chuyển sang 512: Kiểm soát PCF, PGD B đã trả lại trả lời
  • Thoái lại trả lời yêu cầu tra soát đã duyệt: Trường hợp giao dịch đã được duyệt, KSKT có thể thoái lại cho KTCT sửa nội dung trả lời bằng cách: Click vào nút “Thoái”. Sau khi Thoái thành công, trạng thái của lệnh được chuyển sang 511: Kiểm soát PCF, PGD B đã thoái trả lời
  • Chỉ người dùng là KSKT nào duyệt Trả lời yêu cầu tra soát mới được phép Thoái lại trả lời yêu cầu tra soát đó

Trên đây là quy trình kiểm soát kế toán tại quỹ tín dụng nhân dân và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post