Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Công việc xử lý cuối ngày cho  phép các đơn vị trong hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank thực hiện những công việc cuối ngày, trước khi kết thúc ngày làm việc để chuyển sang ngày làm việc mới. Theo quy định, nếu ngày làm việc trước, vì một lý do nào đó mà các đơn vị trong hệ thống chưa thực hiện xử lý cuối ngày, bắt buộc  kiểm soát kế toán phải thực hiện xử lý cuối ngày cho ngày làm việc cuối cùng mà đơn vị chưa thực hiện đối chiếu, sau đó mới có thể thực hiện các công việc của ngày mới.

Công việc xử lý cuối ngày cho phép kiểm soát kế toán tại cá đơn vị trong hệ thống thực hiện các công việc cuối ngày sau khi nhận được kết quả đối chiếu thông qua các thao tác như: Truy vấn danh sách dữ liệu đối chiếu; Duyệt đối chiếu; Xác nhận đối chiếu

Quy trình xử lý cuối ngày trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank được thực hiện như sau:                                                             Quy-trinh-xu-ly-cuoi-ngay-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebankTại quy trình trên, quy trình xử lý cuối ngày được xử lý thông qua các bước:

Tại trung tâm xử lý

  • Bước 1: Chuẩn bị kết thúc ngày giao dịch: Quản lý vận hành tại trung tâm xử lý sẽ chuyển hệ thống về trạng thái chuẩn bị kết thúc ngày giao dịch đồng thời giải phóng các giao dịch trong hàng đợi hạch toán.
  • Bước 2: Đối chiếu cuối ngày: Quản lý vận hành tại trung tâm xử lý thực hiện chạy lệnh “Đối chiếu cuối ngày” sau đó sẽ in và lưu trữ kết quản đối chiếu. Đồng thời gửi kết quả đối chiếu cho các chi nhánh ngân hàng hợp tác.
  • Bước 3: Kết thúc ngày giao dịch: Sau tất các các chi nhánh ngân hàng hợp tác, phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác và quỹ tín dụng thực hiện đối chiếu cuối ngày xong thì quản lý vận hành tại trung tâm xử lý sẽ thực hiện chạy lệnh để kết thúc ngày làm việc cũ và chuyển sang ngày làm việc mới.

Tại chi nhánh ngân hàng hợp tác

  • Bước 1: Duyệt đối chiếu: Kiểm soát kế toán tại các chi nhánh thực hiện duyệt đối chiếu do trung tâm xử lý gửi về.
  • Bước 2: Kiểm soát kế toán kiểm tra kết quả đối chiếu, tổng hợp và hoàn thành việc đối chiếu tại chi nhánh.
  • Bước 3: Kiểm soát kế toán tạo và gửi đối chiếu cho các đơn vị thanh viên bao gồm: Quỹ tín dụng nhân dân do chi nhánh quản lý và phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh
  • Bước 4: Kiểm soát kế toán xác nhận hoàn hành đối chiếu với Trung tâm xử lý sau khi các đơn vị thành viên kết thúc đối chiếu.

Tại Quỹ tín dụng nhân dân (PCF)/ Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD):

  • Bước 1: Duyệt đối chiếu: Kiểm soát kế toán thực hiện duyệt đối chiếu do chi nhánh ngân hàng hợp tác gửi về.
  • Bước 2: Kiểm soát kế toán in, kiểm tra và lưu trữ kết quả đối chiếu

Trên đây là Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy trình trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post