Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng CITAD

Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng CITAD

Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Công việc đầu ngày của người có quyền Quản trị hệ thống hoặc Kiểm soát liên hàng phải thực hiện trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD là thiết lập ngày giao dịch cho hệ thống. Việc đó được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Xử lý đầu ngày

Chức năng xử lý đầu ngày cho phép người có quyền sử dụng thiết lập ngày giao dịch cho hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Mặc định người có quyền Quản trị hệ thống và Kiểm soát liên hàng thực hiện. Chức năng thực hiện một lần trong ngày và chỉ cần thực hiện tại một máy trạm làm việc. Ngày của giao dịch được lấy theo ngày làm việc được chọn. Giao diện Xử lý đầu ngày như sau:                                                                                                   chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-dang-ky-may-tham-gia-he-thong

  • Bước 2: Nhập thông tin: Nhập ngày giao dịch mới.
  • Bước 3: Lưu thông tin: Nhấn nút Ghi để ghi lại thay đổi.

Trên đây là cách thức thực hiện xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc.

Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post