Lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND

Lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B02A/QTDCS)

Ngoài bảng cân đối kế toán năm, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ.

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một khoảng thời gian nhất định.

Quỹ tín dụng nhân dân lập và gửi bảng cân đối B02a theo mẫu quy định tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ                                                                       mau-bang-can-doi-ke-toan-giua-nien-do-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-01
Cách ghi Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Cơ sở để lập bảng cân đối kế toán giữa niên độ là số dư các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản A01 đến thời điểm lập báo cáo.

 • Cột Chỉ tiêu: Tên các chỉ tiêu cần báo cáo theo quy định
 • Cột Số cuối quý: Lấy số dư cuối của các tài khoản đến thời điểm ngày cuối cùng của quý lập báo cáo năm tài chính hiện hành.
 • Cột Số đầu năm: Lấy số dư đầu của các tài khoản đến thời điểm ngày đầu tiên của năm tài chính hiện hành.

Cách lấy số liệu trên các chỉ tiêu được quy định cụ thể tại Công văn số 9574/NHNN-KTTC ngày 31/8/2007.

Lập bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Cách lập bảng cân đối kế toán giữa niên độ được thực hiện trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập chức năng: Báo cáo -> Báo cáo tháng, quý, năm -> Bảng cân đối kế toán B02a

in-bang-can-doi-ke-toan-giua-nien-do-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund-02

 • Nhập điều kiện in báo cáo (phòng giao dịch, quý báo cáo, ngày báo cáo).
 • Nhấn nút “In báo cáo” để xem báo cáo trên chương trình
 • Nhấn nút “Xuất file text” để xuất file gửi cơ quan chức năng
 • Những vấn đề cần lưu ý:
  • Tổng hợp dữ liệu kế toán trước khi in báo cáo.
  • Báo cáo phải luôn đảm bảo quy tắc Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
  • Các chỉ tiêu báo cáo có thể kiểm tra số liệu dựa vào báo cáo cân đối tài khoản kế toán A01 trước khi xuất file gửi ngân hàng nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ trên phần mềm QTDND eFUND. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp ích được cho Quý Quỹ và Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc  nào vui lòng xin liên hệ với Công ty Cổ phần NGV để được hỗ trợ.

 

Share this post