Đăng ký cảnh báo quyết toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Đăng ký cảnh báo quyết toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Nghiệp vụ đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán cho phép hội sở chính của tổ chức tín dụng (CIHO) định nghĩa và đăng ký nhận các cảnh báo tương ứng từ trung tâm xử lý trong trường hơp số dư tài khoản đạt ngưỡng cảnh báo.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD như sau:

Bước 1: Tạo đăng ký cảnh báo
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Tạo đăng ký cảnh báo
 2. Thêm mới đăng ký cảnh báo

Để thêm mới đăng ký cảnh báo nhấn nút Thêm mới  giao diện Tạo đăng ký cảnh báo với các dữ liệu sẵn sàng cho việc tạo các mức cảnh báo mới hiển thị như sau:                                                                                                chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-them-dang-ky-canh-bao

 • Thông tin tại các ô mầu vàng là các thông tin mặc định được tạo ra hoặc hiển thị bởi hệ thống và không được phép sửa.
 • Thông tin tại khung Mức đăng ký cảnh báo cũ là các mức đăng ký cảnh báo thành công gần nhất của CIHO với trung tâm xử lý.
 • Nhập các mức đăng ký cảnh báo tương ứng tại các ô nhập liệu mầu trắng và nhấn nút Ghi.

Lưu ý:

 • Trong ngày một CIHO có thể được tạo nhiều mức đăng ký cảnh báo và không được phép xóa.
 • Truy vấn thông tin đăng ký cảnh báo: Nhấn nút Truy vấn để truy vấn lại thông tin các mức báo đã tạo.
Bước 2: Kiểm soát đăng ký cảnh báo
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm soát lệnh đăng ký cảnh báo

Chức năng Kiểm soát yêu cầu đăng ký cảnh báo cho phép kiếm soát liên hàng kiểm soát các đăng ký cảnh báo đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. giao diện Kiểm soát lệnh đăng ký cảnh báo hiển thị như sau:                                                                                             chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-dang-ky-canh-bao

 1. Duyệt đăng ký cảnh báo
 • Nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận duyệt mức cảnh báo tương ứng.
 • Nhấn nút Truy vấn để để truy vấn lại thông tin các mức báo đã tồn tại.
 • Nhấn nút Trước, Tiếp theo để chuyển tiếp giữa các giao dịch.

Trên đây là cách thức để đăng ký cảnh báo số dư quyết toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để

Share this post