Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như :

 • Loại lệnh thanh toán
 • Ngày hạch toán
 • Đơn vị gửi
 • Đơn vị nhận
 • Số tiền

Các công việc xử lý một nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tại đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán
  • Lập yêu cầu tra soát lệnh thanh toán
  • Kiểm soát yêu cầu tra soát lệnh thanh toán
 • Tại đơn vị nhận lệnh thanh toán
  • Trả lời yêu cầu tra soát đến
  • Duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến

Ở bài viết này NGV sẽ giới thiệu về cách thức lập và kiểm soát yêu cầu tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Các bước để lập và kiểm soát yêu cầu tra soát lệnh thanh toán được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo yêu cầu tra soát
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Tạo yêu cầu tra soát

Chức năng Tạo yêu cầu tra soát cho phép kế toán liên hàng tạo yêu cầu tra soát cho các lệnh đi (đã gửi đi thành công) và lệnh đến (đã kiểm soát). Giao diện Tạo yêu cầu  tra soát như sau:                                                                                                    chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-ds-yeu-cau-tra-soat

Lưu ý:

 • Có thể tạo nhiều lệnh tra soát cho cùng một giao dịch và cho cả các giao dịch trong quá khứ
 • Giao dịch tra soát áp dụng cho các giao dịch có tình trạng thành công (đã được hạch toán) bao gồm cả lệnh giá trị thấp, giá trị cao và bù trừ giấy.
 • Trên lệnh thanh toán chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG liên quan đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý
 1. Thêm mới yêu cầu tra soát

Để thêm mới yêu cầu tra soát nhấn nút Thêm mới, giao diện thêm mới yêu cầu tra soát hiển thị như sau:                                         chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-them-yeu-cau-tra-soat

Chọn ngày có giao dịch cần tra soát -> Chọn chiều giao dịch -> Nhập số bút toán gốc của lệnh chuyển tiền muốn tra soát và nhấn Enter để hiển thị thông tin chi tiết của lệnh chuyển tiền gốc -> Nhập nội dung yêu cầu tra soát -> Nhấn nút Ghi để hoàn thành yêu cầu tra soát.

Bước 2: Kiểm soát yêu cầu tra soát
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đi -> Kiểm soát yêu cầu tra soát

Chức năng Kiểm soát yêu cầu tra soát cho phép kiếm soát liên hàng kiểm soát các yêu cầu tra soát đã được tạo bởi kế toán liên hàng. Giao diện Kiểm soát yêu cầu tra soát  như sau:                                                                                                  chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-yeu-cau-tra-soat

 1. Kiểm soát yêu cầu tra soát

Trường hợp 1: Kiểm soát và duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều yêu cầu tra soát chọn yêu cầu tra soát cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.

Trường hợp 2: Kiểm soát và duyệt từng giao dịch.

Chọn một hay nhiều yêu cầu tra soát cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Kiểm soát yêu cầu tra soát  sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                      chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-kiem-soat-yeu-cau-tra-soat-ctiet

 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại yêu cầu tra soát chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
 • Thoái giao dịch: Nhấn nút Thoái để thoái lại các yêu cầu tra soát đã duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.
 • In yêu cầu hủy giao dịch: Nhấn nút In để in yêu cầu tra soát.

Trên đây là cách thức để tạo và kiểm soát yêu cầu tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post